Zmiany w planie Dnia Otwartego 6.04 godz. 9.00

Prosimy o zapoznanie się ze zmodyfikowanym planem Dnia Otwartego.

POBIERZ PLAN

Zapraszamy na lekcje tańca klasycznego, ludowego i charakterystycznego, współczesnego i dawnego,
lekcję technik uzupełniających i rytmiki.

Zajęcia będą odbywać się na wszystkich salach baletowych oraz w auli.

Rada Rodziców zaprasza na swoje stoisko oraz do kawiarenki na I pietrze.
Działać będzie również bufet szkolny „U Wilka” na II piętrze.

O godz. 10.00 ruszają warsztaty plastyczne w sali 115 na I pietrze.

Wszelkie informacje będzie można uzyskać od nauczycieli przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących
oraz uczniów Szkoły.

Zwieńczeniem dnia będzie KONCERT uczniów OSB w Auli im. Jana Karnyskiego o godz. 12.15.

ZAPRASZAMY !!!