Wspomnienie prof. Łukasza Gruziela

„Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.”

– tak przed laty pisała Wisława Szymborska.

Społeczność naszej szkoły pragnie pamiętać o prof. Łukaszu Gruzielu, gdyż odczuwamy uporczywy brak wyjątkowego tancerza, wielkiego nauczyciela, a przede wszystkim serdecznego przyjaciela naszej szkoły. W pierwszą rocznicę śmierci została odsłonięta wystawa upamiętniająca bogate sceniczne wcielenia zmarłego przed rokiem śp. prof. Łukasza Gruziela.

Na uroczystym apelu w holu szkoły Pani Dyrektor Adrianna Szmyt powitała gościa honorowego tego wydarzenia – żonę Pana profesora – Panią Elżbietę, a także córkę, obecną codziennie wśród nas, naszą nauczycielkę rytmiki, Panią prof. Magdalenę Gruziel.

Dopełnieniem tej wzruszającej uroczystości był wyjazd delegacji szkoły na miejsce spoczynku prof. Łukasza Gruziela.

Cześć Jego pamięci!