Wieczór Poezji

Wieczór Poezji – wspólny projekt uczniów naszej szkoły z gościnnym udziałem społeczności
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych numer 1 w Warszawie.

27 marca w Auli im. Jana Karnyskiego oraz 31 marca w Pałacu PAN w Jabłonnie odbyły się Uczniowskie Wieczory Poezji. Wszystkie prezentowane teksty były niejednorodnie stylistycznie i tematycznie,gdyż chcieliśmy zaprezentować pełen zakres umiejętności recytatorskich,a przede wszystkim interpretacyjnych.
Mieliśmy okazję usłyszeć wiersze wybitnych polskich poetów – Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana czy Tadeusza Różewicza przy akompaniamencie przepięknej muzyki Fryderyka Chopina, Josepha Kosmy i Stanisława Moniuszki, którego w tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin.

Opiekę nad uczniami roztoczyli nasi nauczyciele: Faustyna Gałązka i Gabriel Mania.

Dziękujemy także rodzicom – na czele z przewodniczącą RR OSB Panią Agnieszką Borowską i Panią Agnieszką Ilską
za życzliwość oraz wsparcie okazane podczas organizacji występów.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z wydarzeń, których autorami są Pani Agnieszka Borowska i Pan Marcin Kusek.