Ważna informacja dla kandydatów do OSB

Wszystkim zainteresowanym nauką w OSB przypominamy, że cały czas można składać wnioski rekrutacyjne, których termin przyjmowania został wydłużony. Jednocześnie wymagane w procesie rekrutacyjnym zaświadczenia lekarskie będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Z uwagi na wyjątkową sytuację i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym roku kandydaci na uczniów OSB nie muszą dołączać do wniosku rekrutacyjnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie „tancerz”, wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej. Taki dokument będzie można dostarczyć w innym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

Nowe terminy rekrutacji do klasy I oraz egzaminów kwalifikacyjnych do klas starszych nie są jeszcze znane. Niezwłocznie po ich ustaleniu stosowna informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

W oczekiwaniu na ogłoszenie nowych terminów gorąco zachęcamy do obejrzenia filmu z uroczystego ślubowania uczniów klasy I. Jego autorami są Państwo Alina i Daniel Christ wraz z synem Mikołajem, uczniem klasy I.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl. Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”.