Uwaga! Konkurs z nagrodami!

 
2021 rok będzie przebiegał pod znakiem wyjątkowych rocznic, 22 stycznia minie 100 lat od urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ramach przygotowań do obchodów tej wyjątkowej rocznicy, zachęcamy do udziału w konkursie z nagrodami na prezentację o życiu i twórczości jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich poetów.  
 

Na owoce Waszej pracy czekamy do 18. stycznia 2021r. Do udziału w projekcie zachęcamy zwłaszcza uczniów klas starszych, którzy poznali już dokładnie poezję K.K.Baczyńskiego.

Kryteria oceny prezentacji:

• ciekawa, atrakcyjna realizacja tematu,
• właściwy dobór formy,
• wartości historyczne oraz literackie,
• poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
• estetyka pracy.

Termin dostarczenia prezentacji upływa 18.01.2021r. Prace opatrzone Waszymi personaliami oraz dopiskiem „BACZYŃSKI”, należy przesłać mailem na adres: gabrysm@onet.eu

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na opublikowanie pracy oraz na umieszczenie zdjęć i nazwisk uczestników/zwycięzców na stronie internetowej szkoły.

 

Więcej informacji znajdziecie u organizatorów konkursu: prof. G.Kosowskiej, prof. M.Mokrzysz i prof. G.Mania.

Fundatorami nagród dla uczniów są Dyrekcja Szkoły oraz Rada Rodziców.

P  o w o d z e n i  a ! ! !