Uwaga! Konkurs fotograficzny!

3. maja minie 230 lat od uchwalenia konstytucji, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną ustawą prawną.
W ramach przygotowań do obchodów tej wyjątkowej rocznicy, zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym z nagrodami!
 

CELE KONKURSU

*** propagowanie wiedzy na temat dziejów Konstytucji 3 Maja oraz jej twórców;

*** pogłębianie wiedzy o historii Warszawy.

Zachęcamy do fotografowania warszawskich budowli, pomników, ulic noszących imiona twórców Konstytucji (np. króla Stanisława Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego)

 Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

*** fotografie miejsc związanych z dziejami Konstytucji 3 Maja albo jej autorem – w postaci odbitki fotograficznej lub wydruku na papierze fotograficznym w formacie zbliżonym do A4,

*** powinno posiadać dołączony opis, wyjaśniający związek miejsca lub osoby z uchwaleniem Konstytucji,

*** imię i nazwisko autora oraz klasę.

 

Termin dostarczenia prac do sekretariatu szkoły upływa 23.04.2021r

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na opublikowanie pracy oraz umieszczenie zdjęć i nazwisk uczestników/zwycięzców na wystawie prac oraz na stronie internetowej szkoły.

Więcej informacji znajdziecie u organizatorów konkursu: prof. G.Kosowskiej i prof. G.Mania.

Fundatorem nagród jest Pani Dyrektor Adrianna Szmyt.

P  o w o d z e n i  a ! ! !