Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że w tym roku stypendystką Prezesa Rady Ministrów została
Anna Jóźwik – uczennica klasy IX.

Stypendium to jest przyznawane każdego roku uczniom uczęszczającym do szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do stypendium powinien  otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.