Śniadanie na trawie

Filmowa relacja z kolejnego „Śniadania na trawie” w Ogrodzie Saskim: