Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny
2019/2020

odbędzie się 14 kwietnia 2019 roku
Zapraszamy dziewczęta i chłopców!

Termin składania dokumentów:
luty – kwiecień 2019 roku

Zapraszamy również na
Dzień Otwarty
7 kwietnia 2019 od godz. 10.00

Najczęściej zadawane pytania

Żeby stać się naszym uczniem trzeba po pierwsze dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy przyjść do szkoły w dniu tzw. badania przydatności i stanąć przed Komisją złożoną z naszych nauczycieli. Jeśli wynik badania będzie pomyślny, nazwisko kandydata znajdzie się na liście nowoprzyjętych uczniów. Więcej informacji polecamy szukać w procedurze rekrutacji.

Najwygodniej jest składać dokumenty w Dniu Otwartym Szkoły, kiedy będą Państwo mogli uczynić to osobiście oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie nurtujące Was pytania.

Najbliższa rekrutacja odbędzie 14 kwietnia 2018 roku.

O przyjęcie do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy nie więcej niż 10 lat, a w kolejnym roku szkolnym będzie mógł kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej, odpowiednio w klasie I szkoły baletowej.

W pobliżu szkoły, na ulicy Miodowej, znajduje się Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mieszkają uczniowie pochodzący z innych miejscowości.

Podczas badania przydatności kandydat powinni nosić taki strój, żeby nasi nauczyciele mogli dokładnie obejrzeć jego sylwetkę. Co ważne, dziewczynki powinny mieć spięte włosy, aby odsłonić czoło i kark.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do klasy 1

 

Zapraszamy na zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów do klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej prowadzone przez Studio Taneczno-Aktorskie działające przy naszej Szkole.
Zapraszamy na zapisy od 1 września 2019r.!

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 16.00-20.00: (22) 827 25 92 lub 602 629 134
Kontakt mailowy: studiosta@wp.pl