Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny
2020/2021

do klasy pierwszej
odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. (sobota)

Egzaminy kwalifikacyjne do klas II-IX odbędą się w dniach 23-27 kwietnia 2020 r.
(szczegóły w sekcji „Najczęściej zadawane pytania)”

Zapraszamy dziewczęta i chłopców!

Termin składania dokumentów:
luty – kwiecień 2020 r.

Najczęściej zadawane pytania

Żeby stać się naszym uczniem trzeba po pierwsze dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy przyjść do szkoły w dniu tzw. badania przydatności, które polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej oraz stanąć przed Komisją złożoną z naszych nauczycieli. Jeśli wynik badania będzie pomyślny, nazwisko kandydata znajdzie się na liście nowoprzyjętych uczniów. Więcej informacji polecamy szukać w procedurze rekrutacji.

Dokumenty można wysłać e-mailowo na adres sekretariat@baletowa.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od 15 lutego do 14 kwietnia 2020 r.

Najbliższa rekrutacja do klasy I odbędzie 25 kwietnia 2020 roku. Rekrutacja do klas starszych odbędzie się w dniach 23 – 27 kwietnia 2020 r.

O przyjęcie do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy nie więcej niż 10 lat, a w kolejnym roku szkolnym będzie mógł kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej, odpowiednio w klasie I szkoły baletowej.

Tak, jest to możliwe po przystąpieniu do egzaminu kwalifikacyjnego. Ma on na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydatów odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której chcą zostać przyjęci. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w procedurze rekrutacji.

Rekrutacja do klas starszych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w dniach 23 – 27 kwietnia 2020 r. Poniżej znajdują się terminy egzaminów kwalifikacyjnych do poszczególnych klas.

Do klasy II 23 kwietnia 2020 (czwartek) – godz. 8.00

Do klasy III 24 kwietnia 2020 (piątek) godz. 8.00

Do klasy IV 23 kwietnia 2020 (czwartek) godz. 9.50

Do klasy V 24 kwietnia 2020 (piątek) godz. 11.40

Do klasy VI 23 kwietnia 2020 (czwartek) godz. 11.40

Do klasy VII 24 kwietnia 2020 (piątek) godz. 9.50

Do klas VIII i IX 27 kwietnia 2020 (poniedziałek) godz. 8.00

Bardzo prosimy o przybycie i stawienie się w sekretariacie szkoły na 30 min przed egzaminem.

W pobliżu szkoły, na ulicy Miodowej, znajduje się Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mieszkają uczniowie pochodzący z innych miejscowości.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Podczas badania przydatności kandydat powinni nosić taki strój, żeby nasi nauczyciele mogli dokładnie obejrzeć jego sylwetkę. Co ważne, dziewczynki powinny mieć spięte włosy, aby odsłonić czoło i kark.

Nauka w naszej szkole trwa 9 lat i obejmuje przedmioty artystyczne oraz kształcenie ogólne w zakresie wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej (od klasy IV) oraz liceum. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki towarzyszą mu taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Uzupełnieniem kształcenia artystycznego jest nauka przedmiotów teoretycznych, takich jak: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca. Na zakończenie edukacji uczniowie zdają zawodowy egzamin dyplomowy.

Przykładamy ogromną wagę do wszechstronnego przygotowania w zakresie technik tanecznych, dlatego nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają kontakt ze sceną i publicznością. W ramach edukacji uczestniczą w rozmaitych koncertach, spektaklach i wydarzeniach artystycznych, które odbywają się na terenie szkoły oraz poza nią. Szczególnym wyróżnieniem dla uczniów jest udział w spektaklach baletowych u boku tancerzy Polskiego Baletu Narodowego na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Uzyskanie dyplomu zawodowego tancerza otwiera przed naszymi absolwentami możliwość ubiegania się o zatrudnienie w profesjonalnych zespołach tanecznych i baletowych, a tym samym do występowania na scenach teatrów muzycznych i operowanych w Polsce oraz za granicą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą też kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów, w tym na studiach kierunkowych, takich jak choreografia czy pedagogika baletu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do klasy 1

 

Zapraszamy na zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów do klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej prowadzone przez Studio Taneczno-Aktorskie działające przy naszej Szkole.
Zapraszamy na zapisy od 1 września 2019r.!

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 16.00-20.00: (22) 827 25 92 lub 602 629 134
Kontakt mailowy: studiosta@wp.pl