Przedłużamy rekrutację

Ważna informacja dla kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się zmienić termin rekrutacji na rok szkolny 2020/21. Wydłużony został też czas przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.

Rekrutacja do klasy I była zaplanowana na 25 kwietnia, a egzaminy kwalifikacyjne do klas II-IX miały odbyć się w dniach 23-27 kwietnia 2020 r.  Nowe terminy nie są jeszcze znane. Niezwłocznie po ich ustaleniu stosowna informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie wydłużamy czas na składnie wniosków rekrutacyjnych, które będą przyjmowane także po 14 kwietnia 2020 r. Nowy termin zakończenia przyjmowania wniosków zostanie wkrótce ogłoszony.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl. Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”.

Informacje o naszej szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza to jedna z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce. Powstała na początku XIX wieku  i jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Europie. Jej budynek znajduje się przy ul. Moliera, w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie uczniowie odbywają praktyki i stawiają pierwsze kroki na profesjonalnej scenie.

Nauka w szkole baletowej trwa 9 lat, a jej zwieńczenie to otrzymanie dyplomu zawodowego tancerza o specjalności „taniec sceniczny”. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny. Na różnych etapach nauki towarzyszą mu także taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Wśród przedmiotów nauczania znajdują się też rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca.

Poza edukacją artystyczną szkoła baletowa umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. W placówce znajduje się bufet, który codziennie serwuje świeże i zdrowe posiłki dla uczniów. W pobliżu placówki funkcjonuje Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mogą mieszkać wychowankowie spoza Warszawy.

Jak wygląda proces rekrutacji i kto może wziąć w nim udział?

Na rekrutację do klasy I szkoły baletowej zapraszamy uczniów III klasy szkoły podstawowej, którzy w danym roku kalendarzowym skończą nie więcej niż 10 lat. Po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie do szkoły, muszą przejść, tzw. badanie przydatności. Pod tym stosowanym w szkolnictwie artystycznym terminem kryje się sprawdzenie predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu oraz wrażliwości muzycznej kandydata.

Edukacja w naszej szkole jest dostępna także dla uczniów starszych, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie wyższej niż pierwsza. Konieczne jest wówczas przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, który pozwoli określić czy kandydaci posiadają predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadające programowi klasy, do której chcą zostać przyjęci.

Czy do rozpoczęcia nauki w szkole konieczne jest posiadanie doświadczenia tanecznego?

W przypadku kandydatów do klasy I liczy się przede wszystkim smukła i proporcjonalna sylwetka oraz zamiłowanie do ruchu i tańca. Często zdarza się, że dzieci lubią tańczyć i wykazują zainteresowanie aktywnością fizyczną, ale nie mają świadomości swoich doskonałych predyspozycji do zostania w przyszłości profesjonalnymi tancerzami.

Jak wygląda nauka w szkole?

Przykładamy ogromną wagę do przyjaznej atmosfery w szkole, ponieważ to zapewnia dzieciom dogodne warunki do nauki oraz rozwijania swoich pasji. Szkoła posiada profesjonalne sale ćwiczeń, własną scenę teatralną, nowoczesną świetlicę oraz klasy wyposażone są w oczyszczacze powietrza. W ramach nauki uczniowie biorą udział w koncertach, spektaklach i konkursach, dzięki którym już od najmłodszych lat oswajają się ze ceną i występami publicznymi. O zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci dbają m.in. szkolny dietetyk, fizykoterapeuta i fizjoterapeuta, lekarz ortopeda oraz zatrudnieni na cały etat psycholog i pedagog. W szkole odbywają się też prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów zajęcia wspomagające, dostosowane do potrzeb i wieku uczniów.