Podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe funduszu Rady Rodziców działającej przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej oraz okazane zaufanie, dzięki któremu możemy wspomagać rozwój naszych uczniów oraz realizować inicjatywy zgłoszone przez społeczność szkolną, Dyrekcję oraz Nauczycieli.

Dzięki Państwa pomocy w roku szkolnym 2020/2021

zrealizowaliśmy poniższe projekty:

-zakup nagród książkowych oraz tarcz dla uczniów z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego,

-zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych i pozaszkolnych,

-finansowe wsparcie wyjątkowych dla szkoły uroczystości związanych m.in. z obchodami świąt państwowych – Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Dziecka

-finansowanie wody pitnej dostępnej na korytarzach szkolnych,

-wsparcie finansowe uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,

-zakup materiałów na świetlicę szkolną,

-zakup pamiątek dla absolwentów szkoły,

-sfinansowanie zakupu wyposażenia i aranżacji gabinetu Pedagoga i Psychologa szkolnego.

Serdecznie dziękujemy,

 Rada Rodziców