Rada Rodziców

Podstawowe informacje

dla Rodziców na temat składu Rady Rodziców oraz niezbędne informacje

Skład Rady Rodziców OSB im. Romana Turczynowicza

 

Przewodnicząca: Katarzyna Chwalbińska – Kusek, kl.II

V-ce Przewodnicząca: Agata Dokurno, kl. III

Skrabnik: Agnieszka Góra-Wołoszyn, kl.VI

Sekretarz: Adrianna Janota – Słocińska, kl.I

Członkowie: Kinga Stefańska, kl.IV

Małgorzata Zaremba, kl.VII

Janka Świderska, kl.V

Dariusz Tyzo, kl.VIII

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Pekao SA
40 1240 1040 1111 0010 4824 4924

Profesjonalne oczyszczacze powietrza