Dyżury pracowników szkoły / Dzwonki

Dzwonki

lekcja 1 8.00 – 8.45
lekcja 2 8.50 – 9.35
lekcja 3 9.50 – 10.35
lekcja 4 10.40 – 11.25
lekcja 5 11.40 – 12.25
lekcja 6 12.30 – 13.15
lekcja 7 13.45 – 14.30
lekcja 8 14.35 – 15.20
lekcja 9 15.25 – 16.10
lekcja 10 16.15 – 17.00

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022:

Dyżury nauczycieli – pion ogólnokszt. – pion ogólnokształcący i wychowawcy

Dyżury nauczycieli przedm. zawodowych – pion artystyczny

Psycholog, Pedagog, Fizjoterapeuta

Godziny otwarcia biblioteki i świetlicy w roku szkolnym 2021/2022:

Świetlica – Biblioteka. Godziny otwarcia