Organizacja szkoły

Kadra pedagogiczna

Adrianna Róża Szmyt

Dyrektor szkoły

Jolanta Rybarska

Wicedyrektor ds. Kształcenia Artystycznego

Lidia Dudzińska-Furgo

Wicedyrektor ds. Kształcenia Ogólnego

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

Taniec klasyczny

Eduard Bablidze
Julita Gumulák
Łukasz Gruziel
Paulina Jurkowska
Dominika Krysztoforska
Milena Onufrowicz-Kaczyńska
Elżbieta Raczyńska-Warzec
Monika Radecka
Jolanta Rybarska
Aleksandra Siemiątkowska
Robert Świerczek
Aneta Wira-Ostaszyk
Izabela Zabłocka,

Opieka nad praktykantami

Krystyna Kwiatkowska
Łukasz Gruziel

Umuzykalnienie

Adrianna Szmyt

Techniki uzupełniające

Krystyna Jurewicz
Wojciech Kuczyński (Hip Hop)

Taniec współczesny

Bartosz Woszczyński
Piotr Jeznach

Taniec ludowy i charakterystyczny

Małgorzata Borowiec
Łukasz Neter

Historia tańca

Joanna Sibilska

Rytmika

Magdalena Gruziel

Akompaniament

Mateusz Chmielewski
Aleksandra Hurkała
Magdalena Kielak
Anna Kowalik
Sławomir Lebiedziński
Marcin Mazurek
Sergiej Morozow
Anargul Niedźwiecka
Tatiana Orłowska
Marta Pińkowska
Danuta Rzążewska
Martyna Samborowska-Zajdel
Jolanta Szparadzińska

Taniec dawny

Małgorzata Borowiec
Łukasz Neter

Zasady charakteryzacji
Partnerowanie

Eduard Bablidze

Audycje muzyczne

Adrianna Szmyt

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Język polski

Aneta Gajewska
Lucyna Grabowska
Gabriel Mania
Małgorzata Mokrzysz

Język angielski

Lidia Dudzińska-Furgo
Ewelina Kuczyńska
Hanna Putsiato
Anna Wojnowska-Rudy

Język francuski

Barbara Gajtkowska
Bożenna Jurkiewicz

Historia

Grażyna Kosowska

Wiedza o społeczeństwie

Krzysztof Kraszewski

Przyroda

Mariola Borzyńska

Biologia

Renata Biernacka

Chemia

Ewa Sołowiej-Mędrzak

Fizyka

Jolanta Żółtek

Geografia

Mariola Borzyńska

Matematyka

Ewa Kokiernak – Jurkiewicz
Jolanta Szulc

Edukacja dla bezpieczeństwa

Andrzej Niciński

Informatyka

Jolanta Peryt

Podstawy przedsiębiorczości

Krzysztof Kraszewski

Plastyka, technika

Anna Michalak

Religia

ks. Maciej Jaszczolt

Wychowawcy

Dyżury
pracowników
szkoły

Administracja
i obsługa