Projekty zrealizowane przez RR

Drodzy Rodzice,

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe funduszu Rady Rodziców działającej przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej oraz okazane zaufanie, dzięki któremu możemy wspomagać rozwój naszych uczniów oraz realizować inicjatywy zgłoszone przez społeczność szkolną, Dyrekcję oraz Nauczycieli.

 Dzięki Państwa pomocy w roku szkolnym 2018/2019

zrealizowaliśmy poniższe projekty: 

 • – wymiana oraz montaż nowoczesnego oświetlenia w klasach II-V,
 • – zakup książek oraz pomocy naukowych do biblioteki szkolnej,
 • – zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego,
 • – finansowe wsparcie artystycznych inicjatyw takich jak: występy, koncerty, pokazy oraz wyjątkowych dla szkoły uroczystości związanych m.in.
  •  – z obchodami świąt państwowych (Dzień Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka, Dzień Patrona, Wigilia Szkolna, Jasełka),
 • – finansowanie dekoracji szkolnych oraz transportu dzieci do Centrum Zdrowia Dziecka na występ Jasełkowy,
 • – finansowanie wody pitnej dostępnej na korytarzach szkolnych,
 • – wsparcie finansowe inicjatyw Samorządu Szkolnego (dyskoteka, „Śniadanie na Trawie”, studniówka, nagrody w konkursach klasowych),
 • – zakup wyposażenia oraz pomocy szkolnych (sztalugi, mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacz CD),
 • – zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
 • – wsparcie finansowe uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

W tym roku szkolnym, Rada Rodziców przy Państwa pomocy, oprócz wymienionych wyżej działań, w preliminarzu wydatków ujęła również dofinansowanie zakupu oczyszczaczy do wszystkich klas oraz sfinansowanie sesji zdjęciowej podczas zbliżających się koncertów szkolnych.

Serdecznie dziękujemy,

Rada Rodziców