Nauczanie na odległość do 24 maja

Informujemy, że na mocy dzisiejszej decyzji rządu zawieszenie zajęć w szkołach zostało przedłużone do 24 maja 2020 r. Do tego czasu w OSB kontynuowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podobnie jak dotychczas, wszystkie bieżące i nowe informacje o działaniach i inicjatywach w zakresie nauczania on-line, będziemy przekazywać uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Przypominamy też wszystkim zainteresowanym nauką w naszej szkole o wydłużeniu czasu na składanie wniosków rekrutacyjnych. Z uwagi na wyjątkową sytuację i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym roku kandydaci na uczniów OSB nie muszą dołączać do wniosku rekrutacyjnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie „tancerz”, wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej. Taki dokument będzie można dostarczyć w innym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w zakładce „Rekrutacja”.