Nasze sukcesy!!!

W dniach 11-12 maja w Wilanowie odbył się XVIII Królewski Turniej Tańców Polskich 2019. Nasi uczniowie zaprezentowali się w tańcach polskich w formie salonowej, których tradycja sięga do czasów, w których umiejętność tańczenia polskich tańców świadczyła o pozycji społecznej, szacunku do tradycji, a także wysokiej kulturze.

Nasi uczniowie w swojej kategorii wiekowej zajęli:
Igor Bareja, Małgorzata Kowal I miejsce
Paweł Dobrzyński, Michalina Galińska II miejsce

Do konkursu uczniów przygotował prof. Łukasz Neter. To był ostatni konkurs w tym roku, w którym nasi uczniowie wzięli udział, teraz będą pracować nad nowym repertuarem, a w wakacje trochę odpoczywać. Od września ruszamy na kolejne konkursy.