Nasi stypendyści

W tym roku dwoje naszych uczniów otrzymało stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nikola Dworecka oraz Mikołaj Czyżowski

 

Znaleźli się w zaszczytnym gronie 115 uczniów ze szkól artystycznych z całej Polski, w tym wśród 5 wyróżnionych ze szkół baletowych!!!

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 29 października 2019 r. w Zamku Królewskim, jednak oboje nagrodzeni uczniowie w tym czasie brali udział w Międzynarodowym Festiwalu George’a Balanchine’a w Gruzji. Nagrody w ich imieniu odebrała pani dyrektor Adrianna Szmyt. 

Gratulujemy! Cieszymy się z Waszych sukcesów i jesteśmy z Was dumni!

O Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich artystycznych, który uzyskali za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych lub są laureatami konkursów krajowych bądź międzynarodowych. Każdego roku stypendia wręczane są w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów oraz po wakacjach dla pozostałych uczniów.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafiają do uczniów naszej szkoły niemal każdego roku. Z listą dotychczasowych zdobywców tego prestiżowego wyróżnienia można zapoznać się w zakładce Stypendia artystyczne.