Informacja o abonamencie obiadowym

Opłata abonamentowa za obiady we wrześniu 2021r. wynosi 252 zł [21 obiadów x 12 zł].

Pieniądze będą przyjmowane w dn. 1,2 września w bufecie szkolnym [sala 206].

Zapraszam!

Piotr Wilczyński