Egzamin gimnazjalny

Przedstawiamy tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego