Dzień otwarty – 7 kwietnia 2018

 

Wszystkich rodziców naszych uczniów – tych obecnych i tych przyszłych – zapraszamy na spotkanie z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. R. Turczynowicza!

W sobotę 7 kwietnia 2018 r., już od godziny 9.00, drzwi szkoły stoją otworem dla wszystkich chętnych do zwiedzenia budynku szkolnego, spotkania z nauczycielami różnych przedmiotów, przyjrzenia się pracy uczniów na salach baletowych w czasie pokazowych lekcji przedmiotów artystycznych  oraz obejrzenia koncertu szkolnego w auli im. Jana Karnyskiego.  POBIERZ PROGRAM

Rodzice, zainteresowani rekrutacją ich dzieci do kl. I  i klas starszych, będą mogli skonsultować swoje plany z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz uzyskać szczegółowe informacje dot. procedury przyjęcia do Szkoły w sekretariacie na parterze budynku szkolnego.

                                                                                                          Z A P R A S Z A M Y !!!