Dzień Edukacji Narodowej – organizacja pracy

Informujemy, że 14 X 2021r. o godzinie 9:00 w Auli im. Jana Karnyskiego
odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników w ten wyjątkowy dzień do wspólnego świętowania. Szkoła w tym czasie nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W poczet uczniów naszej szkoły zostaną oficjalnie włączeni nowi adepci sztuki tańca (klasa I), których wówczas gościmy w auli  z rodzicami. Prosimy, aby pozostali uczniowie (klasy II-IX) przybyli na tę uroczystość sami – bez opiekunów.

Bufet w tym dniu nie funkcjonuje.