Wyniki naboru na rok szkolny 2020/2021

W zakładce REKRUTACJA publikujemy wyniki naboru oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im R. Turczynowicza na rok szkolny 2020/2021.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w rekrutacji do naszej szkoły.

Zakończenie roku szkolnego

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2019/2020 zakończony, a przed nami dwa miesiące wakacji! Uroczyste zakończenie roku szkolnego, które miało miejsce 26 czerwca 2020 r., zgromadziło w Auli im. Jana Karnyskiego, dyrekcję szkoły, uczniów oraz wychowawców. 

Nadszedł właśnie ten długo wyczekiwany przez wszystkich dzień – zakończenia roku szkolnego. Roku odmiennego od wszystkich dotychczasowych. Jak podkreślała Pani Dyrektor Adrianna Szmyt, życie pisze nam różne scenariusze, do których czasami musimy się przyzwyczaić i dostosować. Dyrekcja podziękowała wszystkim rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły za trud włożony w zdalne nauczanie.

W imieniu Rady Rodziców OSB został odczytany list, w którym rodzice dziękują dyrekcji, wychowawcom, wszystkim nauczycielom, za miniony – inny niż wszystkie – rok szkolny.

Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły naszych tegorocznych absolwentów, przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało-czerwonym paskiem najlepszym uczniom, a także dyplomów i podziękowań tym, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym imponującymi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym zachowaniem.

Warto dodać, że pięknym gestem w stronę uczniów klasy IX, okazały się podziękowania od uczniów klasy I, którzy odebrali swoje świadectwa z rąk wychowawczyni – prof. Krystyny Jurewicz.

Z całego serca dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie pięknych nagród książkowych dla najlepszych uczniów, które zostały wręczone w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, które wykonał Pan Tomasz Rutkowski.

Nasze sukcesy w konkursach i projektach

Koniec roku szkolnego przyniósł naszej szkolnej społeczności garść dobrych wiadomości o wynikach konkursów przedmiotowych i owocach realizacji projektu „Pamięć” – organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zaczniemy od wyników „Olimpusa” – przedmiotowej olimpiady języka angielskiego. Serdeczne gratulacje dla laureatek konkursu: Marii Zbożeń (kl.III.) – uzyskała 5. miejsce, Oliwii Kopeć (kl.V.) – otrzymała 3. miejsce oraz Małgorzaty Przewuskiej (kl.IV.), która zdobyła najwyższe – I miejsce na podium! Laureatkami tego konkursu zostały także Sarah Kusek i Emilia Domaradzka, uczennice klasy II. Jesteśmy z Was bardzo dumni! Słowa uznania kierujemy także na ręce naszych nauczycieli: prof. Hanny Putsiato oraz prof. Anny Wojnowskiej – Rudy, które przygotowały uczennice do konkursowych zmagań.

 

W czasie zdalnego nauczania organizowany był także Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danielewicz – Zielińskiej „Słowo i tożsamość”. Wśród nagrodzonych prac – zarówno z Polski, jak i z Europy – jury przyznało wyróżnienie uczennicy kl.II. naszej szkoły – Róży Rudnickiej. Serdeczne gratulacje! Uczennicę do konkursu przygotował prof. Gabriel Mania.

Wszyscy uczniowie szkoły, którzy wzięli udział w tym konkursie, otrzymali w czasie zakończenia roku pamiątkowe nagrody, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców OSB, za co serdecznie dziękujemy!

 

Rok 2020 to także okazja do wspomnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej tzw. „Cudu nad Wisłą”. W naszej szkole organizowany był konkurs literacki, którego celem było upamiętnienie tego wielkiego wydarzenia, trwale zapisanego na kartach historii. Komisja konkursowa nagrodziła cztery prace: wyróżnienie – Zuzanna Kowalska (kl.II.), III miejsce – Igor Ziędarski (kl.II.), II miejsce – Róża Rudnicka (kl.II.) i I miejsce – Hanna Dokurno (kl.I.). Z całego serca dziękujemy Pani Dyrektor – Adriannie Szmyt, która ufundowała pamiątkowe medale, a nagrodzonym uczniom szczerze gratulujemy! 

 

Zakończył się także konkurs „PAMIĘĆ”, którego celem było przywrócenie pamięci o wielu kompozytorach, muzykach, tancerzach i choreografach, którzy znaczną część życia poświęcili muzyce i sztuce tańca – a pozostają całkowicie zapomniani, mimo bogatej twórczości, którą po sobie pozostawili.

Miło nam poinformować, że po raz drugi wygraliśmy konkurs „Pamięć”! W konkursie wzięli udział Uczniowie klasy czwartej pod opieką wychowawcy, prof. Łukasza Netera i opieką merytoryczną prof. Joanny Sibilskiej. Tym razem upamiętniona została postać wybitnej baleriny warszawskiej okresu międzywojnia, Haliny Szmolcówny. Nagroda finansowa może być wykorzystana na zakup zarówno biletów na wybrane wydarzenie artystyczne, jak i wyposażenia do szkoły, np. umożliwiającego działania on-line.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wręczenia nagród w konkursie literackim, organizowanym w 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Uhonorowanie laureatów pamiątkowymi medalami odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego – 26 czerwca.

Autorem fotografii jest Pan Tomasz Rutkowski.

Nowe terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Z uwagi na panująca sytuację epidemiologiczną rekrutacja do OSB na rok szkolny 2020/21 nie mogła odbyć się w pierwotnie zaplanowanym czasie. Z radością informujemy, że znamy już nowe terminy.  Najbliższa rekrutacja do klasy I odbędzie się 29 czerwca, natomiast egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych 30 czerwca 2020 r. Termin składania wniosków rekrutacyjnych upływa 19 czerwca 2020 r.

 

Harmonogram rekrutacji

 

29.06.2020 (poniedziałek) godzina 10.00

Rekrutacja do klasy I.

Kandydaci zostali podzieleni na grupy.

Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą telefoniczną.

 

30.06.2020 (wtorek)

Rekrutacja do klas starszych:

do klas II i III o godzinie 10.00

do klas IV i V o godzinie 11.15

do klas VI, VII i VIII o godzinie 12.30

 

Zasady bezpieczeństwa

 

Nasza szkoła przestrzega wszystkich wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. W trosce o bezpieczeństwo kandydatów podczas rekrutacji będą obowiązywały następujące zasady:

 

1. w rekrutacji może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

2. w rekrutacji nie może wziąć udziału osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

3. w przypadku rekrutacji do klas I – V OSB dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym

4. wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły oraz zakrycia ust i nosa

5. w przypadku rekrutacji do klas starszych (VI – VIII), w Szkole może przybywać tylko sam kandydat

6. kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

7. kandydaci i rodzice/opiekunowie prawni nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl do 19 czerwca 2020 r. Przypominamy też, że z uwagi na wyjątkową sytuację i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym roku kandydaci na uczniów OSB nie muszą dołączać do wniosku rekrutacyjnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie „tancerz”, wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej. Taki dokument będzie można dostarczyć w innym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”. W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem rekrutacji, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Międzynarodowy Dzień Tańca

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca – coroczne wydarzenie ustanowione przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) pod auspicjami UNESCO, aby upamiętnić wielkiego francuskiego tancerza i choreografa, Jean-Georges’s Noverr’a.

Przesłaniem zainicjowanego w 1982 r. święta jest celebrowanie tańca, czerpanie radości z uniwersalnego charakteru tej formy sztuki, przekraczanie granic politycznych, kulturowych i etnicznych oraz łączenie ludzi przy pomocy uniwersalnego języka tańca.  Każdego roku na całym świecie obchodom Międzynarodowego Dnia Tańca towarzyszą koncerty,  wystawy, kursy taneczne, uliczne pokazy i wiele innych atrakcji. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały, ze wiele spośród zaplanowanych na ten rok wydarzeń odbędzie się online. Doskonałym przykładem jest akcja TańczMy, na którą zaprasza Instytut Muzyki i Tańca. Z jej harmonogramem można zapoznać się tutaj.

Międzynarodowy Dzień Tańca na stałe wpisał się także w kalendarium naszej szkoły i tradycyjnie już łączył się z uroczystym wręczeniem dyplomów absolwentom OSB. Jest nam niezwykle smutno, że w tym roku ten ważny dla nas wszystkich dzień musimy spędzić osobno, z daleka od szkoły. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że już wkrótce uda nam się nadrobić ten stracony czas.

(Uczniowie i nauczyciele OSB podczas obchodów  Międzynarodowego Dnia Tańca 2018)

Panująca sytuacja epidemiologiczna nie ma wpływu na jeden z najważniejszych elementów Międzynarodowego Dnia Tańca. Każdego roku inny wybitny artysta związany ze sztuką taneczną przygotowuje orędzie skierowane do wszystkich tancerzy świata. Tym razem jego autorem został Gregory Vuyani Maqoma – tancerz, aktor, choreograf i nauczyciel tańca z Republiki Południowej Afryki. Polskie tłumaczenie orędzia opublikował Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Teatralnym (ITI).

 

Międzynarodowy Dzień Tańca 2020 – orędzie:

Niedawno udzielałem wywiadu, który sprowokował mnie, żeby głęboko zastanowić się nad tym, czym jest dla mnie taniec. By odpowiedzieć na to pytanie, musiałem się przyjrzeć swojej tanecznej ścieżce i zdałem sobie sprawę, że taniec wiąże się dla mnie przede wszystkim z celowością i sensem. Każdy dzień jest nowym wyzwaniem, któremu trzeba stawić czoła, ja zaś staram się nadawać sens otaczającemu mnie światu właśnie poprzez taniec.

Współczesność, którą najtrafniej określić można mianem epoki posthumanistycznej, zalewa nas niezmierzoną falą niewyobrażalnych tragedii. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy nadawać naszemu tańcowi sens i cel, by udowodnić światu, że ludzkość i człowieczeństwo nadal istnieją. Głęboki sens i empatia muszą dzisiaj zwyciężyć z opanowującymi świat siłami rozpadu, które zmieniają go w zdegradowany, dystopijny krajobraz. To właśnie sens i empatia dały początek procesowi przemiany, w której powszechna żałoba zwyciężyła nad rozpaczą spowodowaną przez nieustanne wdzieranie się w nasze życia brutalnej i bezwzględnej realności śmierci, wykluczenia i ubóstwa. Nasz taniec powinien stać się wyraźnym sygnałem dla światowych przywódców i dla tych, którym powierzono zadanie ochrony i poprawy warunków ludzkiego życia, że jesteśmy armią wściekłych myślicieli, a naszym celem jest stopniowa zmiana świata na lepsze. Taniec to wolność, a my, odkrywając ją dla siebie, musimy także uwolnić tych, którzy tkwią w niewoli w różnych zakątkach świata. Taniec sam w sobie nie jest polityczny, ale staje się polityczny, ponieważ jego tkanka to relacje międzyludzkie. Daje mu to możliwość reagowania na zaistniałe okoliczności poprzez próbę przywrócenia ludziom ich godności.

Gdy tańczymy, a nasze ciała kłębią się i splatają w przestrzeni, stajemy się siłą jednoczącą serca, dotykającą dusz i przynoszącą uzdrowienie, które jest nam tak bardzo potrzebne. Naszym celem jest wspólne bycie w tym niezależnym, niezwyciężonym i niepodzielnym tańcu hydry o wielu głowach. Jedyne, czego teraz potrzebujemy, to jeszcze więcej tańczyć!

Gregory Vuyani MAQOMA

 

 

 

Nauczanie na odległość do 24 maja

Informujemy, że na mocy dzisiejszej decyzji rządu zawieszenie zajęć w szkołach zostało przedłużone do 24 maja 2020 r. Do tego czasu w OSB kontynuowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podobnie jak dotychczas, wszystkie bieżące i nowe informacje o działaniach i inicjatywach w zakresie nauczania on-line, będziemy przekazywać uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Przypominamy też wszystkim zainteresowanym nauką w naszej szkole o wydłużeniu czasu na składanie wniosków rekrutacyjnych. Z uwagi na wyjątkową sytuację i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym roku kandydaci na uczniów OSB nie muszą dołączać do wniosku rekrutacyjnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie „tancerz”, wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej. Taki dokument będzie można dostarczyć w innym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w zakładce „Rekrutacja”.

Ważna informacja dla kandydatów do OSB

Wszystkim zainteresowanym nauką w OSB przypominamy, że cały czas można składać wnioski rekrutacyjne, których termin przyjmowania został wydłużony. Jednocześnie wymagane w procesie rekrutacyjnym zaświadczenia lekarskie będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Z uwagi na wyjątkową sytuację i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym roku kandydaci na uczniów OSB nie muszą dołączać do wniosku rekrutacyjnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie „tancerz”, wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej. Taki dokument będzie można dostarczyć w innym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

Nowe terminy rekrutacji do klasy I oraz egzaminów kwalifikacyjnych do klas starszych nie są jeszcze znane. Niezwłocznie po ich ustaleniu stosowna informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

W oczekiwaniu na ogłoszenie nowych terminów gorąco zachęcamy do obejrzenia filmu z uroczystego ślubowania uczniów klasy I. Jego autorami są Państwo Alina i Daniel Christ wraz z synem Mikołajem, uczniem klasy I.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl. Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”.

Święta Wielkanocne

Przedłużamy rekrutację

Ważna informacja dla kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się zmienić termin rekrutacji na rok szkolny 2020/21. Wydłużony został też czas przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.

Rekrutacja do klasy I była zaplanowana na 25 kwietnia, a egzaminy kwalifikacyjne do klas II-IX miały odbyć się w dniach 23-27 kwietnia 2020 r.  Nowe terminy nie są jeszcze znane. Niezwłocznie po ich ustaleniu stosowna informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie wydłużamy czas na składnie wniosków rekrutacyjnych, które będą przyjmowane także po 14 kwietnia 2020 r. Nowy termin zakończenia przyjmowania wniosków zostanie wkrótce ogłoszony.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl. Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”.

Informacje o naszej szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza to jedna z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce. Powstała na początku XIX wieku  i jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Europie. Jej budynek znajduje się przy ul. Moliera, w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie uczniowie odbywają praktyki i stawiają pierwsze kroki na profesjonalnej scenie.

Nauka w szkole baletowej trwa 9 lat, a jej zwieńczenie to otrzymanie dyplomu zawodowego tancerza o specjalności „taniec sceniczny”. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny. Na różnych etapach nauki towarzyszą mu także taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Wśród przedmiotów nauczania znajdują się też rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca.

Poza edukacją artystyczną szkoła baletowa umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. W placówce znajduje się bufet, który codziennie serwuje świeże i zdrowe posiłki dla uczniów. W pobliżu placówki funkcjonuje Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mogą mieszkać wychowankowie spoza Warszawy.

Jak wygląda proces rekrutacji i kto może wziąć w nim udział?

Na rekrutację do klasy I szkoły baletowej zapraszamy uczniów III klasy szkoły podstawowej, którzy w danym roku kalendarzowym skończą nie więcej niż 10 lat. Po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie do szkoły, muszą przejść, tzw. badanie przydatności. Pod tym stosowanym w szkolnictwie artystycznym terminem kryje się sprawdzenie predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu oraz wrażliwości muzycznej kandydata.

Edukacja w naszej szkole jest dostępna także dla uczniów starszych, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie wyższej niż pierwsza. Konieczne jest wówczas przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, który pozwoli określić czy kandydaci posiadają predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadające programowi klasy, do której chcą zostać przyjęci.

Czy do rozpoczęcia nauki w szkole konieczne jest posiadanie doświadczenia tanecznego?

W przypadku kandydatów do klasy I liczy się przede wszystkim smukła i proporcjonalna sylwetka oraz zamiłowanie do ruchu i tańca. Często zdarza się, że dzieci lubią tańczyć i wykazują zainteresowanie aktywnością fizyczną, ale nie mają świadomości swoich doskonałych predyspozycji do zostania w przyszłości profesjonalnymi tancerzami.

Jak wygląda nauka w szkole?

Przykładamy ogromną wagę do przyjaznej atmosfery w szkole, ponieważ to zapewnia dzieciom dogodne warunki do nauki oraz rozwijania swoich pasji. Szkoła posiada profesjonalne sale ćwiczeń, własną scenę teatralną, nowoczesną świetlicę oraz klasy wyposażone są w oczyszczacze powietrza. W ramach nauki uczniowie biorą udział w koncertach, spektaklach i konkursach, dzięki którym już od najmłodszych lat oswajają się ze ceną i występami publicznymi. O zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci dbają m.in. szkolny dietetyk, fizykoterapeuta i fizjoterapeuta, lekarz ortopeda oraz zatrudnieni na cały etat psycholog i pedagog. W szkole odbywają się też prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów zajęcia wspomagające, dostosowane do potrzeb i wieku uczniów.

Nauczanie na odległość w OSB

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice,

25 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493).

Nasza szkoła wdrożyła rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu, w tym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dokładamy wszelkich starań, aby edukacja naszych podopiecznych w tym trudnym czasie przebiegała w sposób sprawny i bez zakłóceń.

W trakcie zdalnego nauczania w OSB podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus. To profesjonalne rozwiązanie dla oświaty, z którego nasza szkoła (jak i wiele innych) korzysta od dawna. Dostęp do dziennika mają wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Librus wykorzystywany jest m.in. do przekazywania uczniom materiałów dydaktycznych zgodnie z obowiązującym planem lekcji, zadawania prac domowych, ćwiczeń oraz innych wyznaczonych prac, np. prezentacji czy wypracowań. Wszyscy nauczyciele otrzymali szczegółowe wytyczne w zakresie zdalnego nauczania i w swojej codziennej pracy uwzględniają m.in. to, że nie wszyscy uczniowie mają stały dostęp do komputerów, drukarek, skanerów czy telefonów z aparatem. Z tego samego względu nauczyciele przygotowują materiał w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie minimum podstawy programowej. W razie konieczności zmieniają też kolejność realizacji zagadnień.

Wszyscy nauczyciele pozostają w kontakcie z rodzicami i uczniami za pośrednictwem Librusa w godzinach swoich zajęć i dyżurów. Przez cały czas uczniowie mogą też korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga.

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa przywiązuje ogromną wagę do prawidłowego kształcenia artystycznego. Dlatego nasi akompaniatorzy przygotowują nagrania do prowadzenia zajęć zawodowych, a nauczyciele tańca klasycznego i innych przedmiotów zawodowych przesyłają uczniom zestawy ćwiczeń do realizacji w domach. Nauczyciele innych przedmiotów zawodowych przesyłają zestawy ćwiczeń raz w tygodniu. Aby zapewnić wychowankom utrzymanie odpowiedniej formy fizycznej, zestawy będą regularnie uzupełniane o nowe ćwiczenia. Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wyjaśnienia otrzymanych ćwiczeń mogą zwracać się z pytaniami do nauczycieli za pośrednictwem Librusa.

Dodatkowo opracowane zostały propozycje ćwiczeń w technice barre au soll. Przygotowano je z myślą o uczniach klas I- IV/V, którzy uczęszczali na sobotnie zajęcia prowadzone przez panią prof. Dominikę Krysztoforską. Mogą z nich jednak korzystać także inni wychowankowie naszej szkoły. Podobny zestaw dla uczniów klas V-VIII jest przygotowywany przez fizjoterapeutę Polskiego Baletu Narodowego, panią Paulinę Mirę.

Wszystkich rodziców prosimy o współpracę z nauczycielami i wspieranie uczniów w zapewnieniu im odpowiednich warunków do nauki, a tam gdzie jest to wymagane (np. testy, sprawdziany), do przestrzegania zasad samodzielnego wykonywania prac.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pozostajemy otwarci na wszelkie konstruktywne uwagi. Życzymy zdrowia i wierzymy, że już wkrótce wszyscy spotkamy się ponownie w placówce przy ul. Moliera 4/6.

Adrianna Szmyt, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza

 

P.S. Wszystkie bieżące i nowe informacje o działaniach i inicjatywach w zakresie nauczania on-line, będziemy przekazywać uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.