22. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego

Zapraszamy uczniów klas V-IX do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego!
Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

 

Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:
„Czasy walki o wolność Ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”


Szkolne eliminacje poprowadzi prof.Bożena Połacik – mazowiecki koordynator OKK, odbędą się one w sobotę – 11 I 2020r. o godz.10:00 w auli szkoły.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 I 2020r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie oddanie pracy do prof.Gabriela Mania, który chętnie odpowie na Wasze ewentualne pytania, pomoże w przygotowaniu mowy i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Zapraszamy!

Bierzemy udział w konkursie „Mam prawo”

Nasza szkoła uczestniczy w konkursie „Mam prawo” na najlepszą inicjatywę edukacyjną na temat poszanowania prawa dzieci do życia bez przemocy. W ramach zgłoszonego projektu uczniowie wzięli udział w warsztatach psychodeukacyjnych i przygotowali szereg prac promujących pozytywne wartości oraz wzorce postępowania.

Konkurs „Mam prawo” został ogłoszony z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, a jego adresaci to warszawskie publiczne oraz niepubliczne placówki edukacyjne i opiekuńcze, biblioteki, świetlice, domy kultury oraz organizacje pozarządowe.

Realizacja konkursowej inicjatywy objęła szereg różnorodnych działań opartych na psychologii pozytywnej, w które zaangażowana została niemal cała społeczność szkolna. Uczniowie wzięli udział m.in. w serii warsztatów prowadzonych wspólnie przez psychologa, pedagoga oraz nauczyciela plastyki i techniki. Zajęcia były poświęcone prawom dzieci, ze szczególnym naciskiem na prawo do ochrony przed przemocą. Ważnym aspektem warsztatów była także dyskusja z uczniami na temat pozytywnych postaw społecznych, takich jak pomaganie, wspieranie się czy kibicowanie innym, które stanowią swoisty program „zamiast przemocy”.

– Przywiązujemy ogromną wagę do projektów, które służą wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie pozytywnych postaw – mówi Adrianna Szmyt, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza. – Konkurs wpisuje się w nasze długofalowe działania i był dla uczniów doskonałą okazją do lepszego poznania swoich praw i obowiązków. Pozwolił też lepiej zrozumieć jak ważne w życiu każdego ucznia jest współodczuwanie oraz budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia – dodaje Adrianna Szmyt.

Inicjatywa konkursowa od samego początku powstawała jako projekt interdyscyplinarny, łączący zajęcia psychoedukacyjne z plastycznymi i technicznymi. Uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali szereg prac, w których mogli wyrazić swoje emocje związane z tematyką warsztatów. W ten sposób powstały rysunki poświęcone prawom dziecka oraz uwiecznione na zdjęciach hasztagi i inscenizacje promujące prawidłowe wzorce zachowań.
W efekcie szkolnej współpracy uczniowie przygotowali także społeczne spoty video, w którym zaprezentowali pozytywne postawy antyprzemocowe.

Wszystkie prace trafiły na szkolną wystawę. Najciekawsze z nich zostaną ponadto wydrukowane w formie upamiętniających kampanię pocztówek. Zwieńczeniem kampanii społecznej będzie podsumowujący ją apel tematyczny, zaplanowany na 20 listopada br., podczas obchodów Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Na ten dzień planujemy wystawę prac oraz ogłoszenie wyników konkursu na #, oraz rozdanie pamiątkowych kartek pocztowych z pracami .

Organizatorem konkursu „Mam prawo” jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Wydarzenie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona dzieci przed przemocą – kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Olimpiada z języka angielskiego

Nie samym tańcem żyje uczeń OSB, a znajomość języków obcych jest niezbędną umiejętnością
dla tancerza w dzisiejszym świecie.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom zimowej sesji

międzyszkolnej olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS:

KLASA I
Sarah Kusek – miejsce 1 – Grawerowany dyplom laureata, Nagroda książkowa
Emilia Domaradzka – miejsce 5 – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

KLASA II
Maja Kwiatkowska – miejsce 7 – Dyplom laureata

KLASA III
Małgorzata Przewuska – miejsce 7 – Dyplom laureata
Lidia Pietrzak – miejsce 9 – Dyplom laureata
Karolina Manowska – miejsce 9 – Dyplom laureata

KLASA IV
Oliwia Kopeć – miejsce 3 – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Konkurs recytatorski w pałacu w Wilanowie

Uczennica klasy VI – Oktawia Pierzchała została laureatką II miejsca na konkursie recytatorskim „Pół-żartem, pół-serio o wolności” organizowanym we wnętrzach pałacu w Wilanowie.
Gratulacje dla wszystkich uczestników!
Oktawia została przygotowana przez prof. Gabriela Mania.