Nasze sukcesy w konkursach i projektach

Koniec roku szkolnego przyniósł naszej szkolnej społeczności garść dobrych wiadomości o wynikach konkursów przedmiotowych i owocach realizacji projektu „Pamięć” – organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zaczniemy od wyników „Olimpusa” – przedmiotowej olimpiady języka angielskiego. Serdeczne gratulacje dla laureatek konkursu: Marii Zbożeń (kl.III.) – uzyskała 5. miejsce, Oliwii Kopeć (kl.V.) – otrzymała 3. miejsce oraz Małgorzaty Przewuskiej (kl.IV.), która zdobyła najwyższe – I miejsce na podium! Laureatkami tego konkursu zostały także Sarah Kusek i Emilia Domaradzka, uczennice klasy II. Jesteśmy z Was bardzo dumni! Słowa uznania kierujemy także na ręce naszych nauczycieli: prof. Hanny Putsiato oraz prof. Anny Wojnowskiej – Rudy, które przygotowały uczennice do konkursowych zmagań.

 

W czasie zdalnego nauczania organizowany był także Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danielewicz – Zielińskiej „Słowo i tożsamość”. Wśród nagrodzonych prac – zarówno z Polski, jak i z Europy – jury przyznało wyróżnienie uczennicy kl.II. naszej szkoły – Róży Rudnickiej. Serdeczne gratulacje! Uczennicę do konkursu przygotował prof. Gabriel Mania.

Wszyscy uczniowie szkoły, którzy wzięli udział w tym konkursie, otrzymali w czasie zakończenia roku pamiątkowe nagrody, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców OSB, za co serdecznie dziękujemy!

 

Rok 2020 to także okazja do wspomnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej tzw. „Cudu nad Wisłą”. W naszej szkole organizowany był konkurs literacki, którego celem było upamiętnienie tego wielkiego wydarzenia, trwale zapisanego na kartach historii. Komisja konkursowa nagrodziła cztery prace: wyróżnienie – Zuzanna Kowalska (kl.II.), III miejsce – Igor Ziędarski (kl.II.), II miejsce – Róża Rudnicka (kl.II.) i I miejsce – Hanna Dokurno (kl.I.). Z całego serca dziękujemy Pani Dyrektor – Adriannie Szmyt, która ufundowała pamiątkowe medale, a nagrodzonym uczniom szczerze gratulujemy! 

 

Zakończył się także konkurs „PAMIĘĆ”, którego celem było przywrócenie pamięci o wielu kompozytorach, muzykach, tancerzach i choreografach, którzy znaczną część życia poświęcili muzyce i sztuce tańca – a pozostają całkowicie zapomniani, mimo bogatej twórczości, którą po sobie pozostawili.

Miło nam poinformować, że po raz drugi wygraliśmy konkurs „Pamięć”! W konkursie wzięli udział Uczniowie klasy czwartej pod opieką wychowawcy, prof. Łukasza Netera i opieką merytoryczną prof. Joanny Sibilskiej. Tym razem upamiętniona została postać wybitnej baleriny warszawskiej okresu międzywojnia, Haliny Szmolcówny. Nagroda finansowa może być wykorzystana na zakup zarówno biletów na wybrane wydarzenie artystyczne, jak i wyposażenia do szkoły, np. umożliwiającego działania on-line.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wręczenia nagród w konkursie literackim, organizowanym w 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Uhonorowanie laureatów pamiątkowymi medalami odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego – 26 czerwca.

Autorem fotografii jest Pan Tomasz Rutkowski.

Wyróżnienie Marii Ilskiej w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

Najlepsi młodzi oratorzy rywalizowali 6 marca 2020r. w sali Sejmu Śląskiego. W Katowicach odbył się finał XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Aby dostać się do tego etapu, uczestnicy musieli przejść eliminacje lokalne, a następnie regionalne.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ma za zadanie motywować do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcić wysoką sprawność językową, skłaniać do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka.

W konkursowe szranki stanęło 23. krasomówców, w tym uczennica naszej szkoły – Maria Ilska, przygotowana przez  prof. Gabriela Mania. Finaliści zmierzyli się z trudnym tematem: „Czasy walki o wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”.

Podczas konkursu młodzież rozwija umiejętności przekazywania innym ludziom myśli, idei. Jurorzy oceniali sztukę krasomówczą, ale także wartość merytoryczną tekstu, samodzielność sądów. Niektórzy uczestnicy konkursu swoje teksty pisali, nawiązując do doświadczeń swych dziadków czy pradziadków.

Organizatorami konkursu są Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Związek Górnośląski w Katowicach.

Miło nam poinformować, że Maria Ilska otrzymała wyróżnienie i odebrała nagrodę z rąk Przewodniczącego Jury – prof. Ryszarda Koziołka – polskiego literaturoznawcy, historyka literatury, profesora doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy!

 

(źródła: Polskie Radio Katowice, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Polonijna Agencja Informacyjna)

Konkurs literacki z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Rok 2020 to na Mazowszu czas szczególny: okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej. W tym roku świętować będziemy rocznicę jednej z najważniejszych bitew w historii świata, która nazywana jest też Cudem nad Wisłą, toczyła się ona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

W ramach obchodów setnej rocznicy tego ważnego wydarzenia szkoła organizuje konkurs literacki z nagrodami,
w którym zadaniem uczniów będzie napisanie pracy na temat zawarty w przewodnim haśle:
„Przełomowe wydarzenia z historii Polski”

Proponujemy, aby uczniowie klas I-IV napisali opowiadanie, zaś starsi – klasy V-IX – rozprawkę. Inna forma pracy nie będzie akceptowana.

Na Wasze wypowiedzi czekamy do 1. kwietnia. Prace wysyłamy drogą elektroniczną na adres: gabrysm@onet.eu

Więcej informacji znajdziecie u organizatorów konkursu: prof. G.Kosowskiej i prof. G.Mania oraz na plakacie.

P  o w o d z e n i  a ! ! !

22. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego

XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego!
Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:
„Czasy walki o wolność Ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”

Szkołę reprezentują: Maria Ilska, Barbara Postek, Nina Kowalska, Weronika Stoińska.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ćwierćfinału,  który odbył się 29 stycznia 2020r. w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

Mocno trzymamy kciuki w półfinale za Barbarę i Marię – uczennice otrzymały dyplomy wyróżnienia i zgodnie z punktacją przyznaną przez Jury, znalazły się w kolejnym  etapie konkursu. Gratulacje!

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły – Maria Ilska, zajęła I miejsce w półfinale XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im.Wojciecha Korfantego organizowanego pod hasłem: „Czasy walki o wolność Ojczyzny – pamiętać o nich, czy odłożyć je do lamusa?”.

Wygrana Marysi jest tożsama z występem przed szeroką publicznością i Jury – zgromadzonymi w sali obrad Sejmu Śląskiego w Katowicach. Ogólnopolski finał odbędzie się już 6 marca br. o godz.10:00.

Gratulujemy także Barbarze Postek, uczennica zdobyła wyróżnienie oraz Weronice Stoińskiej, która zaprezentowała się pięknie w I etapie konkursu.

Opiekunem uczennic i szkolnym koordynatorem konkursu jest prof. Gabriel Mania.

Z tej okazji serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, prof. Dominice Krysztoforskiej, Rodzicom uczennic – za otwarte serce i pomoc – na każdym etapie zmagania się z piękną, lecz trudną sztuką słowa mówionego.

Słowa uznania kierujemy także w stronę Pani Agnieszki Legan-Szkolmowskiej, która pomaga w wydruku fotografii wielkoformatowych, będących pamiątką z tegorocznej edycji konkursu.

Bierzemy udział w konkursie „Mam prawo”

Nasza szkoła uczestniczy w konkursie „Mam prawo” na najlepszą inicjatywę edukacyjną na temat poszanowania prawa dzieci do życia bez przemocy. W ramach zgłoszonego projektu uczniowie wzięli udział w warsztatach psychodeukacyjnych i przygotowali szereg prac promujących pozytywne wartości oraz wzorce postępowania.

Konkurs „Mam prawo” został ogłoszony z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, a jego adresaci to warszawskie publiczne oraz niepubliczne placówki edukacyjne i opiekuńcze, biblioteki, świetlice, domy kultury oraz organizacje pozarządowe.

Realizacja konkursowej inicjatywy objęła szereg różnorodnych działań opartych na psychologii pozytywnej, w które zaangażowana została niemal cała społeczność szkolna. Uczniowie wzięli udział m.in. w serii warsztatów prowadzonych wspólnie przez psychologa, pedagoga oraz nauczyciela plastyki i techniki. Zajęcia były poświęcone prawom dzieci, ze szczególnym naciskiem na prawo do ochrony przed przemocą. Ważnym aspektem warsztatów była także dyskusja z uczniami na temat pozytywnych postaw społecznych, takich jak pomaganie, wspieranie się czy kibicowanie innym, które stanowią swoisty program „zamiast przemocy”.

– Przywiązujemy ogromną wagę do projektów, które służą wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie pozytywnych postaw – mówi Adrianna Szmyt, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza. – Konkurs wpisuje się w nasze długofalowe działania i był dla uczniów doskonałą okazją do lepszego poznania swoich praw i obowiązków. Pozwolił też lepiej zrozumieć jak ważne w życiu każdego ucznia jest współodczuwanie oraz budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia – dodaje Adrianna Szmyt.

Inicjatywa konkursowa od samego początku powstawała jako projekt interdyscyplinarny, łączący zajęcia psychoedukacyjne z plastycznymi i technicznymi. Uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali szereg prac, w których mogli wyrazić swoje emocje związane z tematyką warsztatów. W ten sposób powstały rysunki poświęcone prawom dziecka oraz uwiecznione na zdjęciach hasztagi i inscenizacje promujące prawidłowe wzorce zachowań.
W efekcie szkolnej współpracy uczniowie przygotowali także społeczne spoty video, w którym zaprezentowali pozytywne postawy antyprzemocowe.

Wszystkie prace trafiły na szkolną wystawę. Najciekawsze z nich zostaną ponadto wydrukowane w formie upamiętniających kampanię pocztówek. Zwieńczeniem kampanii społecznej będzie podsumowujący ją apel tematyczny, zaplanowany na 20 listopada br., podczas obchodów Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Na ten dzień planujemy wystawę prac oraz ogłoszenie wyników konkursu na #, oraz rozdanie pamiątkowych kartek pocztowych z pracami .

Organizatorem konkursu „Mam prawo” jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Wydarzenie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona dzieci przed przemocą – kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Olimpiada z języka angielskiego

Nie samym tańcem żyje uczeń OSB, a znajomość języków obcych jest niezbędną umiejętnością
dla tancerza w dzisiejszym świecie.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom zimowej sesji

międzyszkolnej olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS:

KLASA I
Sarah Kusek – miejsce 1 – Grawerowany dyplom laureata, Nagroda książkowa
Emilia Domaradzka – miejsce 5 – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

KLASA II
Maja Kwiatkowska – miejsce 7 – Dyplom laureata

KLASA III
Małgorzata Przewuska – miejsce 7 – Dyplom laureata
Lidia Pietrzak – miejsce 9 – Dyplom laureata
Karolina Manowska – miejsce 9 – Dyplom laureata

KLASA IV
Oliwia Kopeć – miejsce 3 – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Konkurs recytatorski w pałacu w Wilanowie

Uczennica klasy VI – Oktawia Pierzchała została laureatką II miejsca na konkursie recytatorskim „Pół-żartem, pół-serio o wolności” organizowanym we wnętrzach pałacu w Wilanowie.
Gratulacje dla wszystkich uczestników!
Oktawia została przygotowana przez prof. Gabriela Mania.