Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

 

Przypominamy, że uczniowie klas I-V mają możliwość wypożyczenia podręczników ze szkolnej biblioteki. Zestawy ćwiczeniowe są udostępniane przez szkołę.

Uczniowie klas licealnych zaopatrują się w podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.

 

 

Obiady w dniu 14.10

W dniu 14 października 2020 (środa) obiady nie będą wydawane.

Koszt (nadpłata) zostanie doliczony do abonamentu za miesiąc listopad.

Bufet szkolny

Od dnia 10.09.2020 do 16.10.2020 bufet szkolny czynny w godzinach 9.00 – 14.35

Odwoływanie obiadów od godziny 9.00 do 9.30

Bufet szkolny

Szanowni Państwo,

Abonament obiadowy za wrzesień 2020 w wysokości 210 zł (21 obiadów x 10 zł) należy uiścić w dniach:

  • 1 września w godzinach 10.30 – 12.00
  • 2 września w godzinach 8.00 – 9.00
    w hallu szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na panujący stan epidemiczny:
– nie będzie możliwości wniesienia opłat po 2 września 2020
– opłaty za następne miesiące przyjmowane będą zawsze na 2 dni przez rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt ze mną pod numerem telefonu szkoły, wew. 104
Piotr Wilczyński (szef kuchni 🙂 )

Dzień otwarty – 7 kwietnia 2018

 

Wszystkich rodziców naszych uczniów – tych obecnych i tych przyszłych – zapraszamy na spotkanie z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. R. Turczynowicza!

W sobotę 7 kwietnia 2018 r., już od godziny 9.00, drzwi szkoły stoją otworem dla wszystkich chętnych do zwiedzenia budynku szkolnego, spotkania z nauczycielami różnych przedmiotów, przyjrzenia się pracy uczniów na salach baletowych w czasie pokazowych lekcji przedmiotów artystycznych  oraz obejrzenia koncertu szkolnego w auli im. Jana Karnyskiego.  POBIERZ PROGRAM

Rodzice, zainteresowani rekrutacją ich dzieci do kl. I  i klas starszych, będą mogli skonsultować swoje plany z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz uzyskać szczegółowe informacje dot. procedury przyjęcia do Szkoły w sekretariacie na parterze budynku szkolnego.

                                                                                                          Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Sekretariat/kadry URLOP

Informujemy, że sekretariat oraz kadry nie będą czynne w dniach od 12 do 19 stycznia 2018 roku

Stypendystki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Dwie nasze uczennice – Zofia DZEDZEJ i Oliwia GÓRECKA otrzymały stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane każdego roku najzdolniejszym uczniom szkół artystycznych. Uroczystość odbyła się 25 października br. w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Stypendia wręczyła wiceminister Wanda Zwinogrodzka.

Tegoroczne stypendia przyznano 77 uczniom szkół muzycznych, plastycznych i baletowych. W tym bardzo ważnym dla środowiska szkół artystycznych wydarzeniu wzięli udział wyróżnieni uczniowie, a także dyrektorzy szkół, do których uczęszczają laureaci, pedagodzy i rodzice. Spotkanie zakończył koncert z udziałem laureatów.

informacja na stronie MKiDN czytaj

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że w tym roku stypendystką Prezesa Rady Ministrów została
Anna Jóźwik – uczennica klasy IX.

Stypendium to jest przyznawane każdego roku uczniom uczęszczającym do szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do stypendium powinien  otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.