Bufet szkolny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do stołówki szkolnej na domowe posiłki. Proponujemy smaczne dania, przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów.

Cena obiadu w abonamencie (zupa, drugie danie, kompot) wynosi 10 zł.
Abonament za wrzesień 2019 w kwocie 200 zł (20 ob. x 10 zł) należy opłacić w sali 206, drugiego lub trzeciego września.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt ze mną pod numerem telefonu szkoły, wew. 104 Piotr Wilczyński (szef kuchni 🙂 )

Dzień otwarty – 7 kwietnia 2018

 

Wszystkich rodziców naszych uczniów – tych obecnych i tych przyszłych – zapraszamy na spotkanie z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. R. Turczynowicza!

W sobotę 7 kwietnia 2018 r., już od godziny 9.00, drzwi szkoły stoją otworem dla wszystkich chętnych do zwiedzenia budynku szkolnego, spotkania z nauczycielami różnych przedmiotów, przyjrzenia się pracy uczniów na salach baletowych w czasie pokazowych lekcji przedmiotów artystycznych  oraz obejrzenia koncertu szkolnego w auli im. Jana Karnyskiego.  POBIERZ PROGRAM

Rodzice, zainteresowani rekrutacją ich dzieci do kl. I  i klas starszych, będą mogli skonsultować swoje plany z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz uzyskać szczegółowe informacje dot. procedury przyjęcia do Szkoły w sekretariacie na parterze budynku szkolnego.

                                                                                                          Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Sekretariat/kadry URLOP

Informujemy, że sekretariat oraz kadry nie będą czynne w dniach od 12 do 19 stycznia 2018 roku

Stypendystki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Dwie nasze uczennice – Zofia DZEDZEJ i Oliwia GÓRECKA otrzymały stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane każdego roku najzdolniejszym uczniom szkół artystycznych. Uroczystość odbyła się 25 października br. w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Stypendia wręczyła wiceminister Wanda Zwinogrodzka.

Tegoroczne stypendia przyznano 77 uczniom szkół muzycznych, plastycznych i baletowych. W tym bardzo ważnym dla środowiska szkół artystycznych wydarzeniu wzięli udział wyróżnieni uczniowie, a także dyrektorzy szkół, do których uczęszczają laureaci, pedagodzy i rodzice. Spotkanie zakończył koncert z udziałem laureatów.

informacja na stronie MKiDN czytaj

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że w tym roku stypendystką Prezesa Rady Ministrów została
Anna Jóźwik – uczennica klasy IX.

Stypendium to jest przyznawane każdego roku uczniom uczęszczającym do szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do stypendium powinien  otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Bufet szkolny – Wigilia i Styczeń

Abonament obiadowy za m-c styczeń 2018 w wys. 120 zł /12 ob.x 10 zł/ należy opłacić do dn. 20.12.2017 /środa/ w bufecie szkolnym s.206. W przeciwnym razie 02.01.2018 obiad dla osób, które nie zapłacą w w/w terminie nie będzie przygotowany.

W środę 20.12.2017 /wigilia szkolna-nie ma lekcji/ bufet będzie otwarty w godz. 8.30-13.00. Obiady wydawane będą od 11.30 do 12.30.
Ewentualne odwołanie obiadu na środę możliwe będzie TYLKO do wtorku do godz .15.30.

Piotr Wilczyński

Obiady we wrześniu 2017r.

Szanowni Rodzice,

abonament obiadowy za miesiąc wrzesień 2017 roku wynosi 190zł /19ob.x10zł/. Opłata przyjmowania będzie w dniach 4. i 5. września w bufecie szkolnym s.206. Jednocześnie zapraszamy na stronę internetową szkoły, gdzie w zakładce „dokumenty-bufet” można zapoznać się z zasadami funkcjonowania stołówki szkolnej. Piotr Wilczyński

Złote Pointy 2017

 

W dniach 26–28 kwietnia 2017 roku w Teatrze Polskim w Szczecinie odbył się Jubileuszowy X Międzynarodowy Konkurs Baletowy „ZŁOTE POINTY 2017” oraz  XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2017”. Jak co roku rozegrała się również rywalizacja o stypendia finansowe Fundacji Balet, która towarzyszy obu jednocześnie rozgrywanym konkursom.

Spośród naszych uczniów Adam Huczka z klasy IX uzyskał wyróżnienie w głównych konkursach, natomiast stypendia otrzymali Patrycja Szynkarczuk i Cezary Wąsik z klasy VIII. Ponadto dwie inne uczennice klasy VIII Oliwia Górecka i Maria Łapińska otrzymały nagrody specjalne Jury. Oliwii Jury przyznało nagrodę finansową dla partnerki niepunktowanej za partnerowanie Adamowi Huczce. Marysia natomiast otrzymała nagrodę jurora Vladimira Issaev – Dyrektora Arts Ballet Theatre of Florida z USA, w postaci bezpłatnego uczestnictwa w letnich warsztatach organizowanych w Stanach Zjednoczonych.

Uczniów przygotowali pedagodzy: Ewa Głowacka, Jolanta Rybarska, Henryk Jeż i Paulina Andrzejewska.

                                                  GRATULUJEMY!

zobacz stronę konkursu