Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Poniżej do pobrania lista podręczników na rok szkolny 2019/2020.

Przypominamy, że klasy od I do V mają zagwarantowane podręczniki i materiały ćwiczeniowe z Ministerialnego Programu (wyjątek stanowi język francuski i religia – zakup tych podręczników na początku roku szkolnego dla całej klasy).

Uczniowie klas VI – IX  kupują podręczniki i ćwiczenia indywidualnie, we własnym zakresie.

Spokojnych i udanych wakacji!!! Do zobaczenia we wrześniu 🙂

Kadry – urlop

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

WYNIKI REKRUTACJI POBIERZ

Informujemy, że spotkanie organizacyjne dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. R. Turczynowicza od roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 
27 czerwca 2019r. (czwartek) w auli Szkoły o godz. 16.30.

Przed zebraniem prosimy o dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów (oryginał + kopie):

  • świadectwo ukończenia klasy III szkoły podstawowej (lub odpowiedniej),
  • odpis aktu urodzenia,
  • kartę zdrowia – oryginał,
  • 2 fotografie do legitymacji.

Warunkiem przyjęcia do OSB jest dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów do 31 lipca 2019r.