Nauczanie na odległość do 26 kwietnia

Rząd poinformował wczoraj o nowych obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa nasza szkoła, podobnie jak wszystkie placówki oświatowe w Polsce, będzie zamknięta co najmniej do 26 kwietnia br. Do tego czasu nadal prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podobnie jak dotychczas, wszystkie bieżące i nowe informacje o działaniach i inicjatywach w zakresie nauczania on-line, będziemy przekazywać uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Przypominamy też wszystkim zainteresowanym nauką w naszej szkole o zmianie terminu rekrutacji oraz wydłużeniu czasu na składanie wniosków rekrutacyjnych. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w tutaj oraz w zakładce „Rekrutacja

Święta Wielkanocne

Przedłużamy rekrutację

Ważna informacja dla kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się zmienić termin rekrutacji na rok szkolny 2020/21. Wydłużony został też czas przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.

Rekrutacja do klasy I była zaplanowana na 25 kwietnia, a egzaminy kwalifikacyjne do klas II-IX miały odbyć się w dniach 23-27 kwietnia 2020 r.  Nowe terminy nie są jeszcze znane. Niezwłocznie po ich ustaleniu stosowna informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie wydłużamy czas na składnie wniosków rekrutacyjnych, które będą przyjmowane także po 14 kwietnia 2020 r. Nowy termin zakończenia przyjmowania wniosków zostanie wkrótce ogłoszony.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl. Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”.

Informacje o naszej szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza to jedna z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce. Powstała na początku XIX wieku  i jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Europie. Jej budynek znajduje się przy ul. Moliera, w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie uczniowie odbywają praktyki i stawiają pierwsze kroki na profesjonalnej scenie.

Nauka w szkole baletowej trwa 9 lat, a jej zwieńczenie to otrzymanie dyplomu zawodowego tancerza o specjalności „taniec sceniczny”. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny. Na różnych etapach nauki towarzyszą mu także taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Wśród przedmiotów nauczania znajdują się też rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca.

Poza edukacją artystyczną szkoła baletowa umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. W placówce znajduje się bufet, który codziennie serwuje świeże i zdrowe posiłki dla uczniów. W pobliżu placówki funkcjonuje Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mogą mieszkać wychowankowie spoza Warszawy.

Jak wygląda proces rekrutacji i kto może wziąć w nim udział?

Na rekrutację do klasy I szkoły baletowej zapraszamy uczniów III klasy szkoły podstawowej, którzy w danym roku kalendarzowym skończą nie więcej niż 10 lat. Po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie do szkoły, muszą przejść, tzw. badanie przydatności. Pod tym stosowanym w szkolnictwie artystycznym terminem kryje się sprawdzenie predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu oraz wrażliwości muzycznej kandydata.

Edukacja w naszej szkole jest dostępna także dla uczniów starszych, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie wyższej niż pierwsza. Konieczne jest wówczas przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, który pozwoli określić czy kandydaci posiadają predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadające programowi klasy, do której chcą zostać przyjęci.

Czy do rozpoczęcia nauki w szkole konieczne jest posiadanie doświadczenia tanecznego?

W przypadku kandydatów do klasy I liczy się przede wszystkim smukła i proporcjonalna sylwetka oraz zamiłowanie do ruchu i tańca. Często zdarza się, że dzieci lubią tańczyć i wykazują zainteresowanie aktywnością fizyczną, ale nie mają świadomości swoich doskonałych predyspozycji do zostania w przyszłości profesjonalnymi tancerzami.

Jak wygląda nauka w szkole?

Przykładamy ogromną wagę do przyjaznej atmosfery w szkole, ponieważ to zapewnia dzieciom dogodne warunki do nauki oraz rozwijania swoich pasji. Szkoła posiada profesjonalne sale ćwiczeń, własną scenę teatralną, nowoczesną świetlicę oraz klasy wyposażone są w oczyszczacze powietrza. W ramach nauki uczniowie biorą udział w koncertach, spektaklach i konkursach, dzięki którym już od najmłodszych lat oswajają się ze ceną i występami publicznymi. O zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci dbają m.in. szkolny dietetyk, fizykoterapeuta i fizjoterapeuta, lekarz ortopeda oraz zatrudnieni na cały etat psycholog i pedagog. W szkole odbywają się też prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów zajęcia wspomagające, dostosowane do potrzeb i wieku uczniów.

Apel Mazowieckiej Policji w związku z koronawirusem

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną rząd ogłosili wprowadzenie kolejnych obostrzeń w kwestii bezpieczeństwa publicznego. W związku z nowymi ograniczeniami Mazowiecka Policja przygotowała apel do rodziców i uczniów. Jego celem jest uczulenie na obowiązujące zasady, których przestrzeganie jest niezbędne w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Poniżej publikujemy treść apelu:

 

Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

Drodzy uczniowie!

Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 

 

 

Nauczanie na odległość w OSB

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice,

25 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493).

Nasza szkoła wdrożyła rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu, w tym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dokładamy wszelkich starań, aby edukacja naszych podopiecznych w tym trudnym czasie przebiegała w sposób sprawny i bez zakłóceń.

W trakcie zdalnego nauczania w OSB podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus. To profesjonalne rozwiązanie dla oświaty, z którego nasza szkoła (jak i wiele innych) korzysta od dawna. Dostęp do dziennika mają wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Librus wykorzystywany jest m.in. do przekazywania uczniom materiałów dydaktycznych zgodnie z obowiązującym planem lekcji, zadawania prac domowych, ćwiczeń oraz innych wyznaczonych prac, np. prezentacji czy wypracowań. Wszyscy nauczyciele otrzymali szczegółowe wytyczne w zakresie zdalnego nauczania i w swojej codziennej pracy uwzględniają m.in. to, że nie wszyscy uczniowie mają stały dostęp do komputerów, drukarek, skanerów czy telefonów z aparatem. Z tego samego względu nauczyciele przygotowują materiał w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie minimum podstawy programowej. W razie konieczności zmieniają też kolejność realizacji zagadnień.

Wszyscy nauczyciele pozostają w kontakcie z rodzicami i uczniami za pośrednictwem Librusa w godzinach swoich zajęć i dyżurów. Przez cały czas uczniowie mogą też korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga.

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa przywiązuje ogromną wagę do prawidłowego kształcenia artystycznego. Dlatego nasi akompaniatorzy przygotowują nagrania do prowadzenia zajęć zawodowych, a nauczyciele tańca klasycznego i innych przedmiotów zawodowych przesyłają uczniom zestawy ćwiczeń do realizacji w domach. Nauczyciele innych przedmiotów zawodowych przesyłają zestawy ćwiczeń raz w tygodniu. Aby zapewnić wychowankom utrzymanie odpowiedniej formy fizycznej, zestawy będą regularnie uzupełniane o nowe ćwiczenia. Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wyjaśnienia otrzymanych ćwiczeń mogą zwracać się z pytaniami do nauczycieli za pośrednictwem Librusa.

Dodatkowo opracowane zostały propozycje ćwiczeń w technice barre au soll. Przygotowano je z myślą o uczniach klas I- IV/V, którzy uczęszczali na sobotnie zajęcia prowadzone przez panią prof. Dominikę Krysztoforską. Mogą z nich jednak korzystać także inni wychowankowie naszej szkoły. Podobny zestaw dla uczniów klas V-VIII jest przygotowywany przez fizjoterapeutę Polskiego Baletu Narodowego, panią Paulinę Mirę.

Wszystkich rodziców prosimy o współpracę z nauczycielami i wspieranie uczniów w zapewnieniu im odpowiednich warunków do nauki, a tam gdzie jest to wymagane (np. testy, sprawdziany), do przestrzegania zasad samodzielnego wykonywania prac.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pozostajemy otwarci na wszelkie konstruktywne uwagi. Życzymy zdrowia i wierzymy, że już wkrótce wszyscy spotkamy się ponownie w placówce przy ul. Moliera 4/6.

Adrianna Szmyt, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza

 

P.S. Wszystkie bieżące i nowe informacje o działaniach i inicjatywach w zakresie nauczania on-line, będziemy przekazywać uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Uczniowie naszej szkoły w Pytaniu na Śniadanie

Wczorajszy odcinek programu Pytanie na Śniadanie został poświęcony baletowi. Nie mogło w nim zabraknąć uczniów naszej szkoły.

W programie wystąpili uczniowie kl. IV, którzy zaprezentowali telewidzom układ w choreografii i przygotowaniu Aleksandry Siemiątkowskiej. W studiu towarzyszyła im  Aneta Wira-Ostaszyk – artystka Polskiego Baletu Narodowego, blogerka oraz absolwentka i nauczycielka naszej szkoły. Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej miłości do tańca oraz o tym, jak wygląda edukacja w szkole baletowej. Wspólnie z prowadzącymi obalili też wiele mitów związanych z nauką baletu.

Natalia Wira-Ostaszyk opowiedziała też o książce „Mój balet. Opowieść o tańcu: od szkoły do sceny”, którą napisała wspólnie z Joanną Kończak. Ta interesująca pozycja ukaże się już 15 kwietnia, nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia.

Z czwartkowym odcinkiem Pytania na Śniadanie można zapoznać się tutaj. Gorąco zachęcamy do oglądania!

Poznaliśmy zwycięzców Szkolnego Konkursu Choreograficznego

Finał tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Choreograficznego już za nami. Spośród 26 zaprezentowanych układów komisja konkursowa wybrała 9 najlepszych. Ich autorzy otrzymali honorowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów i Radę Rodziców.

Szkolny Konkurs Choreograficzny to coroczne wydarzenie adresowane do uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Podobnie jak w latach poprzednich, zadaniem stojącym przez uczestnikami było opracowanie i zaprezentowanie choreografii w kategoriach: taniec klasyczny, taniec demi-klasyczny,  taniec współczesny (techniki uzupełniające). Konkurs odbył się w dwóch etapach oraz z podziałem na młodszą i starszą grupę wiekową.

Tradycyjnie już wybór zwycięzców okazał się trudnym zadaniem, ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali niezwykle ciekawe układy choreograficzne. Tegoroczni laureaci otrzymali honorowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów i Radę Rodziców. 

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom Szkolnego Konkursu Choreograficznego gratulujemy wspaniałych występów. Pragniemy też podziękować Radzie Rodziców i sponsorom, bez których organizacja tegorocznej edycji wydarzenia nie byłaby możliwa.

 

Laureaci  Szkolnego Konkursu Choreograficznego

 

Nagrody w kategoriach wiekowych otrzymali:

 

Grupa młodsza – kategoria taniec klasyczny

miejsce II – Hanna Dokurno (kl. III)

miejsce III –  Anita Młynarczuk (kl. III)

wyróżnienie: Martyna Kretowicz (III), Małgosia Wicińska – Maria Zbożeń (kl. III)

 

Grupa młodsza – kategoria taniec współczesny

miejsce II – Daria Domaszewicz (kl. III)

miejsce III – Sarah Kusek (kl. II)

wyróżnienie: Julia Broma , Emilia Domaradzka,  Julia Kępa, Zuzia Kowalska (kl. II)

 

Grupa starsza

miejsce I – Nina Karaszewska (kl. V)  w kategorii taniec współczesny

miejsce I – Zuzanna Galla (kl. VI) w kategorii taniec demi-klasyczny

wyróżnienie: Antonina Wieczorek – Julia Dopierała (IV)

 

 

Nagrody i sponsorzy

 

Nagroda I – sesja fotograficzna ufundowana przez studio fotograficzne Artur Kos

Nagroda II – szyta na miarę ćwiczebna paczka baletowa ufundowana przez Studio Projektu i Szycia NATIA

Nagroda III – Kostium treningowy ufundowany przez właściciela marki Juli Garden

 

 

Wyróżnienia – bony prezentowe ufundowane przez sklep best4dance oraz Radę Rodziców

 

Ważny komunikat

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce Rada Ministrów podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na okres dwóch tygodni. Zajęcia dydaktyczne w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie (OSB) nie będą prowadzone od 12 do 25 marca 2020 r. Pozostaje to bez wpływu na działalność administracyjną placówki, w tym pracę sekretariatu oraz przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych.

12 i 13 marca obowiązywał będzie okres przejściowy, podczas którego w placówkach będą odbywały się zajęcia opiekuńcze. W szczególnych przypadkach rodzice, którzy nie będą w stanie zorganizować swoim dzieciom opieki, będą mogli w tych dniach przyprowadzić je do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Edukacji Artystycznej podjęło decyzję o odwołaniu Dnia Otwartego w naszej szkole. Wydarzenie było zaplanowane na sobotę, 28 marca br.

Wszystkim osobom zainteresowanym nauką w OSB przypominamy, że wnioski rekrutacyjne można składać:

– drogą elektroniczną, wysyłając skany dokumentów na adres  sekretariat@baletowa.pl

– osobiście w sekretariacie szkoły.

Wzory dokumentów oraz szereg przydatnych informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: sekretariat@baletowa.pl, tel. +48 (22) 827 25 92.

Wyróżnienie Marii Ilskiej w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

Najlepsi młodzi oratorzy rywalizowali 6 marca 2020r. w sali Sejmu Śląskiego. W Katowicach odbył się finał XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Aby dostać się do tego etapu, uczestnicy musieli przejść eliminacje lokalne, a następnie regionalne.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ma za zadanie motywować do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcić wysoką sprawność językową, skłaniać do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka.

W konkursowe szranki stanęło 23. krasomówców, w tym uczennica naszej szkoły – Maria Ilska, przygotowana przez  prof. Gabriela Mania. Finaliści zmierzyli się z trudnym tematem: „Czasy walki o wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”.

Podczas konkursu młodzież rozwija umiejętności przekazywania innym ludziom myśli, idei. Jurorzy oceniali sztukę krasomówczą, ale także wartość merytoryczną tekstu, samodzielność sądów. Niektórzy uczestnicy konkursu swoje teksty pisali, nawiązując do doświadczeń swych dziadków czy pradziadków.

Organizatorami konkursu są Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Związek Górnośląski w Katowicach.

Miło nam poinformować, że Maria Ilska otrzymała wyróżnienie i odebrała nagrodę z rąk Przewodniczącego Jury – prof. Ryszarda Koziołka – polskiego literaturoznawcy, historyka literatury, profesora doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy!

 

(źródła: Polskie Radio Katowice, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Polonijna Agencja Informacyjna)

Spotkanie z Niną Novak – galeria zdjęć

27 lutego w odbyła się premiera książki „Taniec na gruzach. Nina Novak w rozmowie z Wiktorem Krajewskim”, którą nasza szkoła z dumą i radością objęła swoim patronatem. Gorąco zachęcamy do obejrzenia zdjęć upamiętniających to wyjątkowe wydarzenie.

Książka jest zapisem rozmów, jakie z Niną Nowak przeprowadził dziennikarz Wiktor Krajewski. Wyłania się z nich portret wyjątkowej osoby, która pomimo tragicznych przeżyć nie porzuciła swoich marzeń i została jedną z  najwybitniejszych polskich tancerek klasycznych. Gorąco zachęcamy do lektury!

Więcej informacji na temat książki „Taniec na gruzach. Nina Novak w rozmowie z Wiktorem Krajewskim” można przeczytać tutaj oraz na stronie wydawnictwa Prószyński i S-ka.

Fotografie autorstwa Elżbiety Moore publikujemy za uprzejmością wydawnictwa Prószyński i S-ka: