Bezpieczeństwo

KILKA ADRESÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POMOCNE

W większości są to organizacje pozarządowe , co oznacza, że świadczona przez nie pomoc jest bezpłatna. Z reguły na konsultację trzeba umówić się telefonicznie. Wszystkie miejsca mają swoje strony internetowe.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • -Stowarzyszenie dla Rodzin (terapia, konsultacje, warsztaty, zajęcia grup wsparcia itp.), tel. (22) 619-42-67
 • – Fundacja Centrum Praw Kobiet, tel. 22 622 25 17 (poradnictwo prawne i psychologiczne)
 • – Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel. 22 626 94 19 (poradnictwo, grupy wsparcia dla rodziców, umiejętności wychowawcze, terapia)
 • – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, tel. 22 826-88-62, 22 826 14 34 (poradnictwo prawne i psychologiczne, terapia dla rodziców i dzieci)
 • – Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 22 668-70-00 (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
 • – Fundacja Powiślańska, Poradnia Rodzinna na Mokotowskiej 55 Tel. 22 622 99 09, Poradnia Rodzinna na Dobrej, tel. 22 627 07 25
 • – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tel. 22 826 27 15; 22 827 58 21 (pomoc psychologiczna oraz prawna) lub 22 826-17-78
 • – Towarzystwo Pomocy Młodzieży, tel. 22 887 88 05 lub 508 350 320 (konsultacje psychologiczne, terapia, grupy wsparcia, warsztaty itp.)
 • – Stowarzyszenie  ASLAN, tel. 22 636 49 04, 22 636 49 12 (poradnictwo psychologiczne, zajęcia terapeutyczne dla dzieci)
 • – Uniwersytet dla Rodziców (wsparcie dla rodziców, umiejętności wychowawcze), tel. 22 822 24 46
 • – POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ należy szukać w szpitalach oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego

 

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA:

 • – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, tel. 22 625 76 40
 • – Biuro Porad Obywatelskich, tel. 22 828 12 95
 • – Fundacja Academia Iuris, kontakt  i zapisy poniedziałek – czwartek 13.00 – 16.00 tel. 22 498 72 30
 • – Stowarzyszenie Integracja (sprawy dotyczące niepełnosprawności), tel. 22 530 65 70
 • – Punkty Informacyjno-Konsultacyjne (tzw.PIK) każda dzielnica ma swój punkt, gdzie można skorzystać z porad prawnych, a także psychologa i specjalisty ds. przemocy oraz uzależnień.