Ważny komunikat

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce Rada Ministrów podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na okres dwóch tygodni. Zajęcia dydaktyczne w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie (OSB) nie będą prowadzone od 12 do 25 marca 2020 r. Pozostaje to bez wpływu na działalność administracyjną placówki, w tym pracę sekretariatu oraz przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych.

12 i 13 marca obowiązywał będzie okres przejściowy, podczas którego w placówkach będą odbywały się zajęcia opiekuńcze. W szczególnych przypadkach rodzice, którzy nie będą w stanie zorganizować swoim dzieciom opieki, będą mogli w tych dniach przyprowadzić je do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Edukacji Artystycznej podjęło decyzję o odwołaniu Dnia Otwartego w naszej szkole. Wydarzenie było zaplanowane na sobotę, 28 marca br.

Wszystkim osobom zainteresowanym nauką w OSB przypominamy, że wnioski rekrutacyjne można składać:

– drogą elektroniczną, wysyłając skany dokumentów na adres  sekretariat@baletowa.pl

– osobiście w sekretariacie szkoły.

Wzory dokumentów oraz szereg przydatnych informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: sekretariat@baletowa.pl, tel. +48 (22) 827 25 92.