Nauczanie na odległość w OSB

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice,

25 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493).

Nasza szkoła wdrożyła rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu, w tym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dokładamy wszelkich starań, aby edukacja naszych podopiecznych w tym trudnym czasie przebiegała w sposób sprawny i bez zakłóceń.

W trakcie zdalnego nauczania w OSB podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus. To profesjonalne rozwiązanie dla oświaty, z którego nasza szkoła (jak i wiele innych) korzysta od dawna. Dostęp do dziennika mają wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Librus wykorzystywany jest m.in. do przekazywania uczniom materiałów dydaktycznych zgodnie z obowiązującym planem lekcji, zadawania prac domowych, ćwiczeń oraz innych wyznaczonych prac, np. prezentacji czy wypracowań. Wszyscy nauczyciele otrzymali szczegółowe wytyczne w zakresie zdalnego nauczania i w swojej codziennej pracy uwzględniają m.in. to, że nie wszyscy uczniowie mają stały dostęp do komputerów, drukarek, skanerów czy telefonów z aparatem. Z tego samego względu nauczyciele przygotowują materiał w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie minimum podstawy programowej. W razie konieczności zmieniają też kolejność realizacji zagadnień.

Wszyscy nauczyciele pozostają w kontakcie z rodzicami i uczniami za pośrednictwem Librusa w godzinach swoich zajęć i dyżurów. Przez cały czas uczniowie mogą też korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga.

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa przywiązuje ogromną wagę do prawidłowego kształcenia artystycznego. Dlatego nasi akompaniatorzy przygotowują nagrania do prowadzenia zajęć zawodowych, a nauczyciele tańca klasycznego i innych przedmiotów zawodowych przesyłają uczniom zestawy ćwiczeń do realizacji w domach. Nauczyciele innych przedmiotów zawodowych przesyłają zestawy ćwiczeń raz w tygodniu. Aby zapewnić wychowankom utrzymanie odpowiedniej formy fizycznej, zestawy będą regularnie uzupełniane o nowe ćwiczenia. Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wyjaśnienia otrzymanych ćwiczeń mogą zwracać się z pytaniami do nauczycieli za pośrednictwem Librusa.

Dodatkowo opracowane zostały propozycje ćwiczeń w technice barre au soll. Przygotowano je z myślą o uczniach klas I- IV/V, którzy uczęszczali na sobotnie zajęcia prowadzone przez panią prof. Dominikę Krysztoforską. Mogą z nich jednak korzystać także inni wychowankowie naszej szkoły. Podobny zestaw dla uczniów klas V-VIII jest przygotowywany przez fizjoterapeutę Polskiego Baletu Narodowego, panią Paulinę Mirę.

Wszystkich rodziców prosimy o współpracę z nauczycielami i wspieranie uczniów w zapewnieniu im odpowiednich warunków do nauki, a tam gdzie jest to wymagane (np. testy, sprawdziany), do przestrzegania zasad samodzielnego wykonywania prac.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pozostajemy otwarci na wszelkie konstruktywne uwagi. Życzymy zdrowia i wierzymy, że już wkrótce wszyscy spotkamy się ponownie w placówce przy ul. Moliera 4/6.

Adrianna Szmyt, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza

 

P.S. Wszystkie bieżące i nowe informacje o działaniach i inicjatywach w zakresie nauczania on-line, będziemy przekazywać uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.