Rada Rodziców OSB im. Romana Turczynowicza

 

Podstawowe informacje

Numer konta bankowego Rady Rodziców:
Bank Pekao SA
40 1240 1040 1111 0010 4824 4924
Skład Rady Rodziców OSB im. Romana Turczynowicza

Przewodnicząca: Agnieszka Borowska kl. VI

V-ce Przewodniczący: Agata Dokurno kl. II

Sekretarz: Katarzyna Chwalbińska-Kusek kl. I

Skarbnik: Grzegorz Sitek kl. VII

 Członkowie:

Agnieszka Ciupak kl.III, Anna Moskwiak-Karaszewska kl. IV, Ewa Galla kl. V

Kontakt

Pisma oraz inne dokumenty do Rady Rodziców prosimy składać

  • w sekretariacie Szkoły w teczce „Rada Rodziców” lub
  • na adres e-mail: radarodzicow@gmail.com