O szkole

 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza

jest bezpłatną, dziewięcioletnią publiczną szkołą artystyczną przygotowującą uczniów
do uzyskania dyplomu zawodowego tancerza.

N

Kształcenie artystyczne

Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki towarzyszą mu taniec współczesny, charakterystyczny, ludowy, dawny oraz partnerowanie. Uzupełnieniem kształcenia artystycznego jest nauka przedmiotów teoretycznych,  takich jak: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca.

Z

Kształcenie ogólne

Uczniowie realizują wszystkie przedmioty ogólnokształcące w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W toku nauki przystępują do egzaminów zewnętrznych. W naszej szkole uczą się ponadto dwóch języków (angielskiego i francuskiego) już od pierwszej klasy.

R

Występy publiczne

Uczniowie szkoły mają możliwość prezentowania swoich umiejętności podczas różnych uroczystości organizowanych w auli szkolnej, a także w czasie szkolnych koncertów na scenie kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Biorą także udział w konkursach baletowych w Polsce i za granicą oraz w wielu spektaklach baletowych i operowych prezentowanych na scenie Teatru Wielkiego.

Sukcesy  naszych uczniów w latach 2015-2017

w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tańca

  • Brązowy medal w kategorii juniorów na IX Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Seulu 2016
  • II miejsce w kategorii tańca klasycznego w grupie starszej dziewcząt na XX Ogólnopolskim Konkursie Tańca Uczniów Szkół Baletowych 2017
  • Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014, 2015, 2016 i 2017

Oliwia Górecka

  • I miejsce w kategorii tańca klasycznego w grupie średniej dziewcząt na XX Ogólnopolskim Konkursie Tańca Uczniów Szkół Baletowych 2017
  • Finalistka wyróżniona nagrodą specjalną jury „Obiecujący młody tancerz” na IX Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Seulu 2016
  • Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015, 2016 i 2017 oraz Fundacji Balet 2016

Zofia Dzedzej