Bursa

Bursa

Rodziców uczniów przyjętych w tegorocznej rekrutacji, mieszkających poza Warszawą, którzy chcieliby korzystać z bursy    w nowym roku szkolnym 2017/2018, prosimy o kontakt z  Bursą Szkolnictwa Artystycznego na ulicy Miodowej 24A,        w celu złożenia wymaganych...