CEGIEŁKI na Koncerty Świąteczne w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w dniach 15 i 16 grudnia 2018 roku
będą dostępne od 5 grudnia (środa) od godz. 10.00 w ADMINISTRACJI Szkoły
(pokój nr 6 – parter, pokój za sekretariatem po prawej).

Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo zakupu przysługuje uczniom Szkoły.

Od 5 do 10 grudnia – zakup cegiełek tylko przez uczniów Szkoły.
Każdy uczeń może zakupić w tej turze maksymalnie 2 cegiełki (na dowolny koncert).

Od 11 grudnia – możliwość zakupu pozostałych cegiełek przez uczniów oraz osoby spoza szkoły
według kolejności zgłoszeń.