Poniżej publikujemy listę podręczników na rok szkolny 2018/2019

POBIERZ PODRĘCZNIKI

Przypominamy, że uczniowie klas I-VI OSB na początku roku szkolnego wypożyczają  podręczniki wieloletnie z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. (Nie ma potrzeby zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych). Wyjątek stanowi Język francuski w klasach I-III oraz religia. Podręczniki do tych przedmiotów zwykle zakupujemy wspólnie na początku roku szkolnego (obowiązują rabaty dla większych zakupów).