Informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
im. Romana Turczynowicza na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.30
w Auli (I piętro).

Przed zebraniem należy pozostawić w sekretariacie dokumenty dziecka (oryginały + kopie), takie jak:

– świadectwo ukończenia klasy III (lub odpowiedniej),
– odpis aktu urodzenia,
– kartę zdrowia – oryginał,
– 2 fotografie do legitymacji.

Warunkiem przyjęcia do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza jest punktualne dostarczenie
w. wym. dokumentów.