„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

 

Z głębokim  żalem

żegnamy

Pana Profesora  ROMANA  SMOCZYŃSKIEGO,

 

kompozytora, doskonałego pianistę – akompaniatora,  wieloletniego pedagoga warszawskiej szkoły baletowej.

 

Zmarł 30 marca 2018 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 13 kwietnia 2018r. o godz.14.00
mszą świętą pogrzebową w kościele Św. Wawrzyńca w Warszawie, ul.Wolska 140 a.

 

Pan Profesor Roman Smoczyński był pianistą akompaniatorem, pedagogiem  i wychowawcą w naszej Szkole
od 1956 r. do 1980r. tj.  czasu odejścia na emeryturę, a i później w latach 1998–2012 wspierał pedagogów tańca 
i młodych pianistów swoim ogromnym doświadczeniem  w dziedzinie tak specyficznej, jaką jest akompaniament
do zajęć tanecznych, w szczególności tańca ludowego i współczesnego.

Nie miał sobie równych w komponowaniu, m.in. dla potrzeb Szkoły, utworów znakomicie ilustrujących styl tańca,
a jednocześnie na  najwyższym poziomie artystycznym. Był akompaniatorem świetnie improwizującym, w sposób dostosowany do artystycznych założeń lekcji  tańca, niezwykle twórczym, żywo uczestniczącym w tworzeniu artystycznej atmosfery pracy. W swoim akompaniamencie nie ograniczał się do wykorzystywania tradycyjnego repertuaru baletowego, ale dbając o kształtowanie  wrażliwości muzycznej  uczniów, wprowadzał na zajęciach wartościową muzykę współczesną, często niełatwą  dla nich w odbiorze. Profesjonalizm, ogromne poczucie humoru, wielka życzliwość zarówno w stosunku do kolegów jak i uczniów szkoły zjednywały Mu ogromną sympatię i szacunek całej społeczności szkolnej. 

W czasie swojej długiej kariery artystycznej i pedagogicznej Pan Profesor Roman Smoczyński był także  pracownikiem  Redakcji Programów Dziecięcych Polskiego Radio, współpracował z sekcją pedagogiki tańca Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (ob. Uniwersytet Muzyczny) z wieloma znakomitymi reżyserami teatralnymi, komponując muzykę do spektakli
i akompaniując młodym aktorom do zajęć tanecznych oraz z licznymi szkołami tańca w Niemczech, Holandii,  Szwajcarii

i Stanach Zjednoczonych.

Był laureatem nagrody I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, licznych nagród Dyrektora warszawskiej szkoły baletowej, a w 2012 r. został uhonorowany „Złotą Szpilką” odznaczeniem  przyznawanym zasłużonym pedagogom naszej Szkoły.

Żegnamy Cię Panie Profesorze z głębokim smutkiem…

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R.Turczynowicza

 

Profesor Roman Smoczyński spoczywa na Cmentarzu Prawosławnym Warszawa – Wola (cześć katolicka)
kwatera 91 A-4-26.