Uwaga Rodzice Kandydatów na Rekrutację do naszej szkoły

O godzinie 12.20 w czasie Dnia Otwartego 7 kwietnia w auli szkoły odbędzie się spotkanie informacyjne
z Dyrekcją, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.