CEGIEŁKI NA KONCERT DYPLOMOWY W DNIU 17.03.2018r.
będą dostępne od 5.03.2018 w administracji Szkoły (pok. nr 6)

1. Ilość miejsc ograniczona.
2. 5 marca – 9  marca 2018 – zakup cegiełek tylko przez uczniów klasy IX OSB.
3. 12 marca – 14 marca 2018 – zakup cegiełek przez uczniów klasy IX oraz przez pozostałych uczniów OSB.
4. 15 marca – 16 marca 2018 – zakup cegiełek przez uczniów klasy IX, pozostałych uczniów OSB oraz przez osoby z zewnątrz.

Na ten koncert nie są przewidziane rezerwacje dla klas. Pierwszeństwo mają uczniowie klasy IX OSB.