Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z Dyrektorem Szkoły,
przedstawicielami Rady Rodziców, wychowawcami oraz nauczycielami OSB.
Piątek 15.09.2017 godz. 17.00.