Zapraszamy wszystkich nauczycieli na Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2017 roku na godz. 13.00.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.