Publikujemy listę uczniów przyjętych do OSB im. Romana Turczynowicza w Warszawie na rok szkolny 2017/2018:  POBIERZ

Jednocześnie informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do OSB na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w Auli (I piętro).

Przed zebraniem należy pozostawić w sekretariacie dokumenty dziecka (oryginał + kopia), takie jak:

  • świadectwo ukończenia klasy III (lub odpowiedniej),
  • odpis aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • 2 fotografie do legitymacji.