Niech radość płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania
zagości we wszystkich domach
stając się źródłem spokoju
i wzajemnej życzliwości.

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom,
a także wszystkim sympatykom Szkoły
serdeczne życzenia wielkanocne składa

DYREKCJA